Sånggruppen SALT

Skolbarn (årskurs F-6) är välkomna till sånggruppen Salt ungefär varannan måndag kl. 17.00-17.45.

Vi sjunger upp på gudstjänst två gånger per termin. Och när det är dags för barnkörläger på Sjöviksgården, då åker vi!

Medlemsavgiften är 100 kr per termin.

Höstterminen 2023 startar måndag den 28 augusti.

Välkommen!
hälsar körledarna
Matilda Svenning 0706-997686 och Karin Sand 0702-218547