Verksamhet

I Equmeniakyrkan händer det något nästan varje dag. Gudstjänsten är veckans höjdpunkt och firas alltid kl. 10.30 på söndag förmiddag. Men därutöver finns en rad andra samlingar för alla åldrar.

I vänstermenyn hittar du ett urval av återkommande samlingar.
För specifika arrangemang, sammankomster eller gudstjänster hänvisar vi till kalendern eller till det senaste församlingsbladet för mer information.


Se Vägval för 2023 här.

Vägval är en skriftlig beskrivning av den inriktning församlingen vill se i verksamheten under året. Den är framtagen av styrelsen och godkänd av församlingen. En förhoppning är att den ska inspirera och uppmuntra till utveckling och förbättring och påminna oss om vad vi ska fokusera på. Verksamhetsplanen har en nära koppling till församlingens långsiktiga vision. Uppföljning av verksamhetsplanen görs kontinuerligt och sammanfattas sedan i verksamhetsberättelsen.