Publicerat 

Equmeniakyrkan i Sverige

Vad är Equmeniakyrkan?

Equmeniakyrkan är en ny kyrka i Sverige, med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela världen tror vi på Jesus Kristus.

Tre kyrkosamfund med rötterna i svensk folkväckelse ville forma något nytt och gick samman år 2011 för att bli Equmeniakyrkan. Med 720 kyrkor samlar vi varje vecka tiotusentals människor till gudstjänst över nästan hela landet. Genom ett stort samhällsengagemang och kreativa initiativ har en bredd av verksamheter startat upp. Tusentals människor engagerar sig i körer, scoutkårer, idrott, rockgrupper, läxläsning och mycket mer. Vi har ett stort diakonalt arbete som verkar i många delar av samhället. Det kan handla om kyrkolokaler som blir tillfälliga boenden för flyktingar, verksamhet för arbetslösa eller att arbeta uppsökande i socialt utsatta grupper. Vi är genom Kyrkornas världsråd del av en internationell familj av kyrkor med över 500 miljoner medlemmar.

En kyrka för hela livet

Equmeniakyrkan är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar – mig, dig och världen.

Tillsammans med vår barn- och ungdomsorganisation Equmenia är vi en kyrka för hela livet. En plats där barn, unga och vuxna efter sina förutsättningar kan få växa i tro tillsammans över generationsgränser. I våra församlingar pågår mängder med aktiviteter för människor i olika åldrar. 130 000 personer deltar i allt från körsång och scoutkårer till seniorverksamhet och samhällsengagemang av olika slag. Som kyrka vill vi välkomna dig till att delta och vara en del av gemenskapen. Vill du veta mer om våra aktiviteter för barn och unga är du välkommen att läsa mer på Equmenias hemsida.

Ett arv av svensk väckelsehistora

Equmeniakyrkan har djupa rötter i väckelserörelsen i 1800-talets Sverige.

Väckelsepredikanter talade om att den kristna tron inte bara hörde hemma i kyrkan på söndagar, utan att den var något som borde vara en viktig del av livet. När våra bildarsamfund blev till var andra trossamfund än Svenska kyrkan inte tillåtna. Det var en turbulent tid och en utveckling som har kommit att ha stor betydelse för det svenska samhället idag.

Ekumenik

Att samverka och arbeta tillsammans med andra kyrkor och troende kristna,
i Sverige som internationellt, är en del av Equmeniakyrkans identitet.
Våra bildarsamfund har sedan länge ekumeniska och internationella relationer över hela världen.

Läs mer här om ekumenik här.