Publicerat 

Om oss

OM KYRKAN

välkommen till vår församling

Har du frågor eller behov du skulle vilja att någon ber för? Skicka gärna ett meddelande. Vill du veta mer om kristen tro eller kyrkan? Längre ner på sidan finner du frågor som vi besvarat. Besök oss gärna eller kontakta en pastor som  tar samtalet vidare med dig.

Tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de mörkaste situationer. I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att ha träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och för världen omkring oss. Vi kan få en personlig relation till Gud och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, nämligen lika Jesus.

Läs mer om tro