Publicerat 

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan och Equmenia storsatsar tillsammans med Bromma folkhögskola och Teologiska Högskolan på Kompetensutvecklingsprogrammet, KUP. För andra året kan ledare och medarbetare öka sin kompetens för att bli ännu skickligare på att utföra sitt uppdrag.
 

Det erbjuds sex spår. Utbildningen är kostnadsfri för ledare och medarbetare inom Equmeniakyrkan och Equmenia. Resa och eventuell logi bekostas av församlingen/föreningen eller deltagaren.

Kompetensutvecklingsprogrammet 18/19

3–5 oktober 2018

31 jan – 1 februari 2019

27–29 mars 2019

Det finns sex spår att välja på:

Spår 1: PREDIKAN OCH KOMMUNIKATION
Spår 2: NÄR OMVÄRLDEN DRABBAR OSS – OM ATT VARA EN GLOKAL FÖRSAMLING – MISSION OCH DIAKONI
Spår 3: Församlingar på nya sätt – FÖRSAMLINGSUTVECKLING
Spår 4: Själavård och Andlig vägledning – SJÄLAVÅRD
Spår 5: Identitet och uppdrag – Att vara ledare i församling i en föränderlig värld – LEDARE
Spår 6: Att forma ett levande arbete för barn och unga– BARN OCH UNGA

Ladda ned en folder om kompetensutvecklingsprogrammet

Anmäl dig här på Bromma folkhögskolas sida

Vanliga frågor:
Ring eller mejla till Elisabeth Lindgren eller Gustaf Björkman:

gustaf.bjorkman@equmeniakyrkan.se 0793–353743
elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se 08–580 031 51

Vilken pedagogik använder ni?

Utgångspunkten för varje spår är att man jobbar med sitt eget sammanhang. Inför varje träff har deltagarna med sig något hemifrån. Det kan vara en intervju, en undersökning eller en kartläggning. Detta bearbetas sedan gemensamt i gruppen och man får hjälp och redskap att hantera det man står mitt i. Tanken är inte att man ska lära sig en ny teori som sedan ska tillämpas när man kommer hem. I stället utgår man från sitt eget sammanhang, fördjupar det med ny kunskap och nya verktyg och återvänder hem med nya insikter och kunskap om just mitt sammanhang.

Vilka kommer hålla i undervisningen?

Varje spår har en huvudlärare som har det övergripande ansvaret. Utöver det kommer man att möta många olika föreläsare och experter inom varje område. Varje spår har också en spårledare, som håller ihop spåret och finns där under alla träffarna. Men det viktigaste är kanske det som sker mellan deltagarna när man delar sina lokala erfarenheter.

Vilket spår ska jag välja?

Samtala i första hand med din ordförande/styrelse och fundera över vad som är församlingens och ditt eget behov. Annars får du gärna ringa till oss för att bolla frågor. En bra idé är att samla ihop några kollegor från olika församlingar och gå ett spår tillsammans. På så sätt får man möjlighet att fortsätta samtalen lokalt även när året är över.

Spår 1: Undervisning, predikan och kommunikation

Spår 2: Diakoni och Omvärld

Spår 3: Församlingar på nya sätt

Spår 4: Själavård och Andlig vägledning

Spår 5: Identitet och uppdrag – Att vara ledare i församling i en föränderlig värld

Spår 6: Att forma ett levande arbete för barn och unga

 

Spår 1

PREDIKAN OCH KOMMUNIKATION

Spårledare: Petra Carlsson

Huvudlärare: Petra Carlsson och inbjudna gästföreläsare

Plats: Campus Bromma

 

Hur blir jag den predikant jag vill vara? Hur hittar jag gudsrösten inom mig, det jag djupast sett vill predika? Hur framför jag min predikan så att den berör? Vi arbetar med oss själva som predikanter och kommunikatörer. Vi prövar metoder för fördjupande bibelläsning och för att hitta inspirationen när den känns långt borta. Vi lyssnar till nya rön om predikokonsten och övar oss praktiskt i kommunikation och muntlig framställning.

 

Spår 2

 

NÄR OMVÄRLDEN DRABBAR OSS – OM ATT VARA EN GLOKAL FÖRSAMLING – MISSION OCH DIAKONI

 

Spårlärare: Olle Hillariusson

Huvudlärare: Torbjörn Bådagård, Ulrika Morazan

Plats: Campus Bromma

 

Hur har du och din församling påverkats av utmaningar i ett Sverige i snabb förändring? Har det varit en positiv och energigivande utmaning eller har det tagit kraft? Hur har din roll som ledare sett ut och vilka prioriteringar har du gjort? Hur har du och församling fortsatt engagerat er i global mission när världen flyttat in i Sverige? Går det fortfarande att hålla våra samarbetskyrkors liv levande i vår gemenskap. Hur kan du och din församling finna en hållbar väg i att vara både i det lokala och det globala. Vi undersöker om Agenda 2030 kan vara en tolkningsnyckel och vi undersöker om diakonal teologi kan vara en annan.

Vi kommer att dela både lokala och globala erfarenheter. Vi får lyssna till hur några tänkt och formulerat möjliga hållningar. Du kommer att få arbeta både före, mellan och efter kurstillfällena med dig och ditt sammanhang.

 

 

Spår 3

Församlingar på nya sätt – FÖRSAMLINGSUTVECKLING

 

Spårledare: Lena Huld

Huvudlärare: Sune Fahlgren

Plats: Södra vätterbygdens folkhögskola, Göteborg och Styrsö

 

Varför söker många idag efter nya sätt vara församling? Vad innebär egentligen det ”nya”? I spåret församlingar på nya

sätt tar vi vår utgångspunkt i vår egen församling, var min församling står och vart den är på väg? Vi gör en grundlig analys av samtiden. Vi lär känna begrepp som kyrkligt entrepeneörskap och liquid church. Vi bekantar oss med nätverken ”Fresh Expression” och ”Messy Church” Vid det andra tillfället gör vi fältstudier i en rad olika kyrkor i Göteborgsområdet. Vi lär oss också om hur vi jobbar med omstart och församlingsutveckling inom Equmeniakyrkan och dess teologi. Vi lär känna några olika sammanhnag som är församling på nya sätt.

 

Spår 4

 

SJÄLAVÅRD OCH ANDLIG VÄGLEDNING

Spårledare: Maria Fässberg Norrhall

Lärare på kursen: Marie Anne Ekedahl, Cecilia Melder, Maria Fässberg Norrhall, Jonas Eveborn, Liselotte J Andersson

Plats: Södra Vätterbygdens folkhögskola och Nya Slottet Bjärka-Säby

 

Spåret vill ge kompetens i att utforma en själavård relevant för de samman-hang vi står i. Kursen vill genom teologisk reflektion och omvärldsanalys ge redskap för en själavård som svarar mot vår tid och dess utmaningar. Kursen vill också ge en grundläggande orientering och egen erfarenhet av hur And-lig vägledning kan vara en väg till fördjupad gudsrelation. Undervisningen sker i form av föreläsningar och samtal och övningar i mindre grupper.

 

Spår 5

IDENTITET OCH UPPDRAG – Att vara ledare i församling i en föränderlig värld

Spårledare: Gustaf Björkman

Huvudlärare: Owe Kennerberg

Plats: Campus Bromma

 

Spåret vänder sig främst till dig som är eller vill bli församlingsföreståndare. Spåret ger verktyg och analysmodeller för att leda ett förändringsarbete i församlingen. Med utgångspunkt i sitt eget sammanhang jobbar vi med fördjupad kunskap, identitet och analys för att skapa förutsättningar för förändringsarbete. Vad kännetecknar ett gott ledarskap? Vad kännetecknar ett teologiskt medvetet ledarskap? Vem är jag som ledare? Hur ser mitt sammanhang ut? Hur kan jag formulera mitt uppdrag? Vi fördjupar oss i den lokala församlingens demokratiska strukturer och hur vi leder genom dem. Vi lär oss att arbeta strategiskt och långsiktigt genom att skapa stor delaktighet.

 

 

Spår 6

ATT FORMA ETT LEVANDE ARBETE MED BARN OCH UNGA

Spårledare: Ola Rikner

Huvudlärare: Magnus Sternegård, Carin Dernulf, Linnéa Lidskog

Plats: Campus Bromma

 

Barn och unga har en självklar plats i kyrkan. I Equmeniakyrkan är arbetet med barn och unga anförtrott Equmenia. Samtidigt är det en angelägenhet för hela församlingen och alla anställda. I detta spår kommer vi att få se hur vi kan forma ett levande arbete med barn och unga, oavsett församlingens storlek eller antalet anställda. Spåret formas så att det ska stärka de som har barn och unga som fokus i sitt ledaruppdrag men kommer också att ge mycket till dig som har till uppdrag att forma en församling för alla åldrar, ex församlingsföre-ståndare