Secondhand – Nytt liv

Secondhand Nytt liv är öppen onsdagar kl 16.00-18.30 i Equmeniakyrkan. Ingång via lägenheten på baksidan. All behållning går till missionsarbete. Välkommen!