Dopgudstjänst

Söndag den 22/1 kl 11:00 är det Dopgudstjänst och medlemsintagning. Har du funderat på dop eller vill bli medlem, kontakta vår pastor Ida.
På gudstjänsten kommer det ges tillfälle för dopförnyelse och vi kommer fira nattvard.