Kretsdag

Kl14-15 samtal för kretsens styrelser 15-15.30 Fika för alla som vill. 15.30-17.30 samtal för alla 17.30 Bön och lovsång Kvällsfika Medv: Ida-Maria Brengesjö, Daniel Åkerblad, Ida Hedström

Gudstjänst

Ida Hedström, Ida-Maria Brengesjö Sång Lilla gruppen Kretsgudstjänst, nattvard