Gudstjänst

Ida Hedström, Ida-Maria Brengesjö Sång Lilla gruppen Kretsgudstjänst, nattvard

Julspel

Ida Hedström Equmenias barn och ungdomar