Vår vision:

Equmeniakyrkan Kvillsfors vill vara
en öppen kyrka för hela livet
som erbjuder befrielse och upprättelse
genom mötet med Jesus Kristus

Historik

  • Bildades 1885 (Harghults Missionsförening) och samlades först i Harghults skola
  • Första missionshuset byggdes 1892 och nuvarande kyrka 1938

Församlingen

  • Är ansluten till Equmeniakyrkan (f.d. Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige)
  • Inbjuder till gudstjänst söndag förmiddag eller kväll
  • Stöder mission och biståndsarbete i bl.a. Kongo, Indien, Ecuador och Japan
  • Inbjuder genom Equmenia Kvillsfors barn och ungdomar till olika grupper
  • Samarbetar med lokala församlingar i ekumeniska gudstjänster, dagledigträffar och andakter på Emmagården
  • Välkomnar som medlem var och en som tror på Jesus Kristus och vill dela församlingens gemenskap
  • Församlingens pastor, som har tystnadsplikt, står till förfogande för samtal och själavård
  • Har pastor och föreståndare anställd tillsammans med Skirö, Åmjölkesbo, Repperda-Ädelfors och Järnforsens Missionsförsamlingar