Publicerat 

Mötesplatser och smågrupper

Utöver gudstjänst anordnar församlingar i Equmeniakyrkan olika sorters mötesplatser för samtal, gemenskap och lärande. Hur det tar sig uttryck kan variera – det finns bönegrupper och husgrupper där man träffas i mindre sällskap för samtal och att kunna be personligt för varandra.

Det kan också handla om kurser och studiecirklar i olika ämnen. Alpha, som är en grundläggande kurs i kristen tro, lockar till exempel många nyfikna till kyrkan. Andra ämnen kan vara politik, mänskliga rättigheter, kroppslig hälsa och andliga övningar.