Kyrkan i tjänst i det befriade Kherson

De ukrainska kyrkorna fortsätter att tjäna Gud och människor med stort engagemang och mod trots svåra livsförhållanden. Genom vårt samarbete med Europeiska Baptist Federationen har vi fått ta del av denna berättelse:

Livet återvänder gradvis till de befriade städerna och byarna. Människor återvänder och försöker bo i sina hem trots svår förstörelse av bebyggelse.

Kherson ockuperades redan i början av mars i fjol. Under hela ockupationen har det varit både svårt och farligt att lämna regionen. De flesta av kyrkans medlemmar har därför blivit internflyktingar.

Under ockupationen konfiskerade ryssarna flera baptistiska kyrkor i Charkiv-regionen. Först plundrade de kyrkorna och tog bort all kyrkans egendom. Efter det gjordes flera av byggnaderna om till militärbaracker. Övriga byggnader stängdes ner.

Även om Kherson nu är befriad är det fortfarande en humanitär katastrof i området. Bomberna fortsätter falla och ockupanterna förstörde både elektricitet-, gas- och vattenförsörjning innan de lämnade staden. Idag råder brist på vatten och elektricitet. Bristen på mat och mediciner är också akut. Bröd är det till exempel svårt att få tag på eftersom bagerierna inte kan baka utan elektricitet.

Seniorpastorn i regionens baptistkyrka har trots svårigheter att besöka Khersong redan besökt kyrkorna flera gånger sedan befrielsen. Det råder utegångsförbud från klockan fem på eftermiddagen till klockan åtta på morgonen. Dessutom har många platser minerats av ryssarna. Dessa minor utgör en stor fara för alla som rör sig i området.

Seniorpastorn delar här med sig av upplevelsen av baptisternas liv under ockupationen av Kherson: – ”Ockupanterna har inte haft tillräckligt med tid att ägna uppmärksamhet åt församlingarna. De har dock kommit regelbundet, för att bland annat kontrollera, samt beordra församlingarna att omregistrera sig. De åtta baptistkyrkorna i själva staden Kherson är alla oskadda. Församlingar som äger sina lokaler fick under ockupationen fortsätta med ordinarie möten och gudstjänster. Kyrkorna har varit mycket engagerade i det humanitära arbetet och har hjälpt människor under hela ockupationstiden. Vissa varor har man kunnat inhandla lokalt med pengar från centralt håll. Dessa medel har överförts när det har varit möjligt. Nu efter befrielsen kommer systrar och bröder från kyrkor i andra regioner varje dag för att hjälpa till. Befolkningen lever här i stor fattigdom, och många människor som inte tidigare varit engagerade i kyrkan har kommit för att få hjälp och stöd. De kommer för att söka hjälp och att få hopp, för även om ljus och vatten är frånvarande och det inte finns tillräckligt med mat har livet i kyrkorna fortsatt. Människorna tackar mitt i allt detta ändå Gud för allt! Alla är glada för att ockupantens flaggor inte längre är hissade över hela staden så som de gjorde för inte så länge sedan.”

Foto: Europeiska Baptist Federationen

Ukrainas väpnade styrkor har idag befriat upp mot 200 bosättningar i Charkiv-regionen, ändå finns det dussintals städer och byar som fortfarande är ockuperade och där man upplever smärta, lidande och tortyr.

Vi ber att Gud skall bevara livet och hälsan för människor i denna region som fortfarande lever mitt i ockupationens fasor.