Foto på församling, flicka i pappas knä

Equmeniakyrkan

En kyrka för hela livet

där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen

Equmeniakyrkan är en ny kyrka, med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela världen tror vi på Jesus Kristus. 

Tre kyrkosamfund med rötterna i svensk folkväckelse ville forma något nytt och gick samman 2011 för att bli Equmeniakyrkan. Med över 660 församlingar samlar vi varje vecka tiotusentals människor till gudstjänst över nästan hela landet. Genom ett stort samhällsengagemang och kreativa initiativ har en bredd av verksamheter startat upp. Tusentals människor engagerar sig i körer, scoutkårer, idrott, rockgrupper, läxläsning och mycket mer.

Vi har ett stort diakonalt arbete som verkar i många delar av samhället. Det kan handla om kyrkolokaler som blir tillfälliga boenden för flyktingar, verksamhet för arbetslösa eller att arbeta uppsökande i socialt utsatta grupper. Vi är genom Kyrkornas världsråd del av en internationell familj av kyrkor med över 500 miljoner medlemmar.

En kyrka för hela livet

Equmeniakyrkan är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar – mig, dig och världen.

Tillsammans med vår barn- och ungdomsorganisation Equmenia är vi en kyrka för hela livet. En plats där barn, unga och vuxna efter sina förutsättningar kan få växa i tro tillsammans över generationsgränser. I våra församlingar pågår mängder med aktiviteter för människor i olika åldrar.

124 000 personer deltar i allt från körsång och scoutkårer till seniorverksamhet och samhällsengagemang av olika slag. Som kyrka vill vi välkomna dig till att delta och vara en del av gemenskapen. Vill du veta mer om våra aktiviteter för barn och unga är du välkommen att läsa mer på Equmenias hemsida.

Du är välkommen att vara med. Det spelar ingen roll om du tror, funderar eller tvekar.

Ett myller av aktiviteter – i en kyrka nära dig

I Equmeniakyrkans församlingar är det ofta mycket på gång för unga och gamla.
Kontakta din lokala församling för att se vad som finns just hos er.

Hitta en församling när dig

Undervisning inför grupp

Mötesplatser, smågrupper och undervisning

Utöver gudstjänster har vi många olika sorters mötesplatser för gemenskap, samtal och lärande.

Ett arv av svensk väckelsehistoria

Equmeniakyrkan har djupa rötter i väckelserörelsen i 1800-talets Sverige.

Väckelsepredikanter talade om att den kristna tron inte bara hörde hemma i kyrkan på söndagar, utan att den var något som borde vara en viktig del av livet. När våra bildarsamfund blev till var andra trossamfund än Svenska kyrkan inte tillåtna. Det var en turbulent tid och en utveckling som har kommit att ha stor betydelse för det svenska samhället idag.

Samverkan och ekumenik

Att samverka och arbeta tillsammans med andra kyrkor och troende kristna, i Sverige som internationellt, är en del av Equmeniakyrkans identitet. Våra bildarsamfund har sedan länge ekumeniska och internationella relationer över hela världen.

Equmeniakyrkans organisation

Equmeniakyrkan är en stor organisation med många lokala församlingar och verksamheter. Den leds av en kyrkostyrelse och en ledningsgrupp. Till hjälp finns stadgar och andra styrdokument som beslutas om på Kyrkokonferensen.