Equmeniakyrkans arkiv

Equmeniakyrkan har en historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. Kyrkan har trots sin blygsamma ålder ett av Sveriges rikaste arkiv, där det finns material och information från hela världen.

Arkivmaterial från 1902

Sammanlagt rör det sig om över två hyllkilometer handlingar, som innefattar allt från protokoll, korrespondens, fotografier, kartor, ritningar, föremål och mycket mer.

De olika bildarsamfunden har varit viktiga samhällsaktörer både inom Sveriges gränser och internationellt, vilket har resulterat i att materialet som finns bevarat är enormt varierat.

Det finns material från länder som själva av olika skäl inte kunnat bevara information, vilket innebär att vi utöver det svenska kulturarvet dessutom ansvarar för delar av andra länders.

Vi har varit involverade i många olika verksamhetsgrenar, och materialet speglar naturligtvis den omfångsrika historia som Equmeniakyrkan stoltserar med.

Sök i riksarkivet

Ett arkiv finns till för att användas

Det finns för verksamheten

Det är ett stöd, och en väl fungerande dokumenthantering gör så att exempelvis handlingar som rör ekonomi och personal handskas med på ett sätt som är säkert och effektivt. Arkivet är också verksamhetens kollektiva minne. I det finns historia bevarad, och kan hjälpa till att skapa en känsla av identitet. Det innehåller dokumenterad erfarenhet och inspiration.

Det finns för forskningen

Forskare och privatpersoner kan i arkivet finna information om sitt ursprung och få en inblick i det förflutna. Arkivmaterial är värdefulla källor till avhandlingar och böcker.

Det finns för framtiden

I arkiven finns kulturarvet bevarat, och kommer att möjliggöra att framtidens generationer kan gå tillbaka, lära sig och få veta mer om sin historia.

Tre samfund – tre arkiv

Equmeniakyrkan har bildats ur de tre samfunden Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige.

De tre bildarsamfundens arkiv finns på olika platser och arkiven är privata. Bildarsamfunden har tagit emot forskare i olika utsträckning genom åren.

Kontakta arkivet

Vid arkivrelaterade frågor är du välkommen att kontakta oss via arkivets mailadress.

Kontakt

Maria Halmfors

Maria Halmfors

Arkivassistent

08-580 031 68

Nina Carle

Nina Carle

Arkivarie

08-580 031 91