Ekumenik

Ekumenik kan beskrivas som ett slags fredsrörelse. Det handlar om att våga gå fredens väg tillsammans med andra.

Vi hör ihop med varandra. Det är en grundsyn som är viktig för kyrkan. Vi tror att alla har ett ansvar för varandra och för skapelsen. Därför är det självklart att vi också vill samverka och samarbeta med andra kyrkor. Ekumenik betyder egentligen ”hela den bebodda världen”. Det betyder att vi som kristna har ett uppdrag att leva i gemenskap. Vi tror att det är tillsammans vi kan förändra världen.

Equmeniakyrkan är en del av den världsvida, internationella kyrkan. Genom våra bildarsamfund har vi starka relationer till den Baptistiska världsalliansen (BWA), till den Internationella metodistiska kyrkan (UMC) samt till de reformerta kyrkorna i världen (WCRC).

Vi är aktiva medlemmar i Kyrkornas Världsråd (WCC) som samlar en stor del av världens kristenhet. Vi är medlemmar i ett europeiskt samarbete genom den Europeiska Kyrkokonferensen (KEK) och i en internationell gemenskap mellan fria evangeliska kyrkor (IFFEC).