Kyrkornas världsråd

Genom Kyrkornas Världsråd (KV) kan Equmeniakyrkan bidra till utveckling och påverkansarbete på en världsvid arena vi aldrig skulle kunna göra i egen kraft.

Equmeniakyrkan är representerad i KVs centralkommitté samt olika arbetsgrupper och kommissioner vilket ger möjlighet till delaktighet och inflytande över arbetets inriktning och omfattning. Vi arbetar också aktivt för att knyta ihop det arbete som sker genom KV med samarbetskyrkor i olika länder. Flera av dessa kyrkor är själva medlemmar i KV.

Med insamlade medel till Equmeniakyrkans internationella verksamhet, bidrag från secondhand-butiker och medel från Sida kan vi ge stöd till KVs arbete med bl. a. klimatfrågor och kampen mot hiv och aids i Afrika. Arbetet bedrivs på olika nivåer i samhället med regionala och internationella konferenser anordnade av kyrkor och kyrkorelaterade organisationer, påverkansarbete och demokratifrågor, produktion av material för kontextuella bibelstudier för utbildning kring hiv och aids etc. Equmeniakyrkan har ett nära samarbete med projektansvariga på KV och besöker regelbundet aktiviteter inom de områden vi ger stöd till.

En viktig fråga i världen idag är hur vi kan bidra till långsiktigt hållbar utveckling. KV har initierat ett arbete för att föreslå långsiktiga strategier för fattigdomsbekämpning i Afrika.

Ett annat exempel är att stärka kyrkors kompetens att möta problem som hiv och aids och våld. Sambandet mellan dessa är starkt vilket märks extra tydligt i krigsdrabbade länder men våld tar många former och finns också i vårt land, olika former av diskrimininering, psykiskt och fysiskt våld i hemmet, trafficking m.m. Kyrkor har utgjort bromskloss i många länder att tala om känsliga frågor som samlevnad men med hjälp av kontextuella bibelstudier har man hittat en metod som gör det möjligt. Religion är i de flesta länder en självklar del av livet och att närma sig svåra frågor genom bibeln har blivit ett sätt att kunna hantera dessa ämnen. Erfarenheter, metoder och material sprids nu i olika delar av världen.

Thursdays in Black är en rörelse som startade som en kampanj i KV redan på 80-talet och som, i den alltmer hårdnande värld vi ser runt omkring oss, har lyfts upp igen.  Genom att bära svarta kläder på torsdagar eller kanske bara en knapp på rockslaget med uppmaningen att du stödjer kampanjen för en värld utan våld och övergrepp är du med i denna rörelse. Vi kan göra något lite som kan få betyda mycket när man känner att man tar varandra i hand, respekterar varandra som vi är och sprider frid och fred där vi finns.

Besök Kyrkornas Världsråds webbplats för att läsa mer om organisationen och det arbete som görs.

Kontaktperson

Gunilla Ikponmwosa

Gunilla Ikponmwosa

Samordnare Mellanöstern Rådgivare Mänskliga rättigheter

08-580 031 82

gunilla.ikponmwosa@equmeniakyrkan.se