Samverkan i Sverige

Equmeniakyrkan samarbetar både nationellt, regionalt och med en lokal församling. Det kan handla om studier, arbete med barn och ungdomar, socialt arbete som internationellt bistånd.

Equmenia – vårt ungdomsförbund

Diakonia – ett gemensamt biståndsorgan för två svenska kyrkor; Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen

Kristen & Kvinna – ett förbund för kvinnor inom Equmeniakyrkan

Hela Människan – socialt arbete på kristen grund

Sociala Missionen – en allmännyttig ideell förening med social och diakonal inriktning

Utbildning

Studieförbundet Bilda

Enskilda högskolan Stockholm

Härnösands folkhögskola

Karlskoga folkhögskola

Sjöviks folkhögskola

Södra Vätterbygdens folkhögskola

Botkyrka folkhögskola