Tavla - dopet

Equmeniakyrkans historia

Equmeniakyrkan är ett nytt samfund med djupa rötter i den svenska folkväckelsen. Våra bildarsamfund blev till under 1800-talet utifrån en längtan efter att Gud och den kristna tron skulle prägla hela livet.

I det nya gemensamma samfundet finns en mångfald av församlingar av olika karaktär och inriktning. Vi enas i en gemensam vision om ett möte med Jesus som förvandlar – mig, dig och världen.

Tankar kring att enas och bli en gemenskap har funnits sedan våra bildarsamfund kom till i slutet av 1800-talet. Sedan dess har det gjorts flera försök att enas i ett gemensamt samfund, men först 2011 blev det verklighet. Det var en gemensam strävan efter enhet bland kristna och ett tryck från lokala församlingar som ledde fram till att Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan efter mycket bön och många sammanträden valde att gå samman – omkring 150 år efter samfunden skapades. Idag är Equmeniakyrkan Sveriges nyaste kyrkosamfund med 750 församlingar och 67 000 medlemmar över hela Sverige.

Namnet ”Equmeniakyrkan”

Närmare 800 ombud möttes till kyrkokonferens i maj 2013 och beslutade att namnet skulle vara Equmeniakyrkan.

10 år som samfund

2021 firade Equmeniakyrkan 10 år vilket uppmärksammandes på många olika sätt.

Equmeniakyrkans arkiv

Equmeniakyrkan har en historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. Kyrkan har trots sin blygsamma ålder ett av Sveriges rikaste arkiv, där det finns material och information från hela världen.

Bildarsamfundens historia

Årtal i kyrkans historia

1848

Den första baptisförsamlingen bildas i Sverige.

1868

Metodistkyrkan etableras i Sverige.

1876

Metodistkyrkan blir ett av staten erkänt trossamfund.

1878

Svenska Missionsförbundet bildas.

1880

Missionärer från Svenska Missionsförbundet sänds för första gången till Ryssland.

1881

Den första missionären från Svenska Missionsförbundet anländer till Kongo.

1905

Svenska Baptisternas Ungdomsförbund bildas.

1908

Missionsskolan på Lidingö är färdigbyggd.

1910

Svenska Missionsförbundets Ungdom bildas.

1916

Svenska Missionsförbundets arkiv skapas.

1940

Svensk Veckotidning kommer ut med sitt första nummer.

1948

Kyrkornas Världsråd bildas.

1950

Beslut fattas att låta kvinnor bli pastorer inom Svenska Missionsförbundet.

1951

En ny religionsfrihetslag jämställer frikyrkorna i flera avseenden med Svenska kyrkan, till exempel när det gäller vigsel och begravning.

1958

Berlinbarnhjälpen inleds; Svenska Missionsförbundet och Svenska Baptistsamfundet ser till att 14 000 barn får spendera ferier i svenska hem.

1987

Utställningen på Betel invigs för första gången.

1993

Tidningen Sändaren kommer ut med sitt första nummer.

1994

Teologiska Seminariet går samman med Betelseminariet, och bildar Teologiska Högskolan i Stockholm.

2003

Svenska Missionsförbundet byter namn till Svenska Missionskyrkan.

2005

Utställningarna kring Svenska Baptistsamfundet återinvigs och bibelutställningen nyinvigs.

2007

Ungdomsorganisationerna från våra tre bildarförbund går ihop och bildar Equmenia.

2008

Missionsstyrelserna för Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige sammanträder, och i samband med det överlämnas en avsiktsförklaring om ett nytt gemensamt kyrkosamfund att antas av respektive samfunds konferenser 2008.

2008

Den 5-8 juni samlade GöteborgsMötet de tre kyrkosamfunden och det gemensamma ungdomsförbundet equmenia, till gemensam årskonferens i Svenska Mässan. Högst på dagordningen stod ”avsiktsförklaringen”. Samtliga tre kyrkosamfund sa ja till avsiktsförklaringen att fortsätta arbetet att bygga en ny gemensam kyrka.

Equmeniakyrkans arkiv

Equmeniakyrkan har en historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talet.

Trots sin blygsamma ålder har Equmeniakyrkan ett av Sveriges rikaste arkiv, med material och information från hela världen. Sammanlagt rör det sig om över två hyllkilometer handlingar som innefattar protokoll, korrespondens, fotografier, kartor, ritningar, föremål och mycket mer.