Kyrkans fokusområden

Kyrkans verksamhetsplan omfattar fyra (4) år och beskriver riktningsmål inom fem områden, vår gemensamma riktning och vad vi som kyrka vill bidra till, samtidigt som den i sin förlängning tydliggör vad vi som gemensam organisation kan och önskar bidra med.

Kyrkokonferensen beslutar om verksamhetsområden och riktningsmål medan kyrkostyrelsen och kyrkoledningen har att fastställa och följa upp delmål. De regionala förtroenderåden involveras i processen. Equmeniakyrkans personal ansvarar för att finna lämplig verksamhet som kan bidra till att nå målen.

Fokusområde 1 – Församlingsutveckling

Församlingar i Sverige och i samarbetskyrkor växer och utvecklas.

Fokusområde 2 – Församlingsgrundande

Nya församlingar och gemenskaper grundas och återplanteringar inleds.

Fokusområde 3 – Internationella relationer

Equmeniakyrkan fördjupar och prioriterar samverkan i global mission, där diakoni och vittnesbörd hålls samman.

Fokusområde 4 – Samhällsengagemang

Equmeniakyrkan är en profetisk aktör i samhället.

Fokusområde 5 – Förvaltarskap

Equmeniakyrkan är hållbar och relevant för sitt uppdrag och utrustar för tjänst.