Fokusområde 1 – Dela tron vidare med nästa generation

Kyrkans vision är att vara hela livets kyrka. Ett stort behov är att tillsammans med Equmenia stärka arbetet för barn, familj och unga vuxna. Att dela tron vidare är kyrkans främsta uppgift. Hur lär vi oss att tala och leva tro över generationsgränserna? Hur delar vi heliga vanor med barn och unga och hur kan unga vara med och utveckla kyrkan i vår tid?

Barn och familj 

Equmeniakyrkan vill vara en kyrka där barn och familjer växer tillsammans. Därför finns behov att arbeta fram en telologi och en pedagogisk plan för arbete med barn och föräldrar, och utifrån den forma utbildningsverktyg utifrån barns rätt till tro och andlig utveckling, till exempel material kring gudstjänst och heliga vanor med inriktning barn och familj. Läs mer om Temagruppen

Unga vuxna

Equmeniakyrkan vill vara en kyrka för unga vuxna där tron växer och fördjupas. Vi vill verka för att Equmeniakyrkan är en naturlig hemvist för unga vuxna, ge redskap för att hitta ett eget hållbart språk för tron, att uppmuntra till engagemang, gemenskap och medlemskap och ge möjlighet till påverkan av kyrkans kultur och arbetssätt.
Läs mer om temagruppen