Fokusområde 2: Församlingsgrundande

Nya församlingar och gemenskaper grundas och återplanteringar inleds.

Equmeniakyrkan vill skapa förutsättningar för nya församlingar och gemenskaper med målet att det under perioden 2017-2025 bildats 50 nya gemenskaper/församlingar i Sverige samt, utöver detta, arbeta för återplantering på 2 nya platser årligen.

Delmål för perioden 2019-20

  1. Ytterligare 10 församlingar har tagit beslut om att bli moderförsamling.
  2. Återplantering har skett på minst 2 nya platser varje år.
  3. I regionerna har ytterligare resurser tillskapats som kan inspirera och ge redskap i arbetet.
  4. Equmeniakyrkan har samarbete kring 4 ytterligare församlingsplanteringar i samarbetsländer.