Fokusområde 1: Församlingsutveckling

Församlingar i Sverige och i samarbetskyrkor växer och utvecklas.

Tro föds i mötet med Jesus Kristus. Equmeniakyrkan vill i gemenskap med kyrkan i hela världen stödja församlingar så att fler sådana möten sker och att redskap ges för att stödja den tro som föds med målet att Equmeniakyrkan från och med 2022 välkomnar 3 % nya medlemmar varje år.

Delmål för perioden 2019-20

  1. Antalet medlemmar som välkomnas på bekännelse/dop ökar årligen för att från och med 2022 vara 3 %.
  2. Församlingar involverade i ett tydligt utvecklingsarbete med handledare upplever att positiv förändring skett.
  3. Samverkan med Equmenia har fördjupats kring t.ex. lärjungaskap för unga vuxna.
  4. Internationella samarbeten för församlingsutveckling har initierats på 5 nya platser.