Fokusområde 4 – Heliga vanor

Färdplanens perspektiv Heliga vanor utmanar till utveckling av personligt och gemensamt gudstjänst- och andaktsliv. Hur fördjupas kristuslivet genom dagens timmar, veckans dagar och årets rytm?

Gemensamma heliga vanor stödjer ett hållbart andligt liv som fördjupar efterföljelse. De gemensamma praktikerna förbinder oss med varandra, med hela kyrkan och skapelsen genom yttre strukturer och former som förmedlar Guds nåd och gestaltar det ömsesidiga beroendet.