Fokusområde 3 – Nya och växande församlingar

Equmeniakyrkan längtar efter att växa också i antal församlingar och medlemmar.

Därför tas initiativ till nya församlingar och församlingar återplanteras där kristen närvaro ännu är svag. De erfarenheter som hittills gjorts hjälper oss framåt att se hur församlingar växer i vår tid genom att vi delar tron vidare. Kyrkokonferensen har tidigare satt visionen om 50 nya församlingar till 2025 och två återplanteringar per år. Läs mer