Fokusområde 4: Samhällsengagemang

Equmeniakyrkan är en profetisk aktör i samhället.

Equmeniakyrkan vill tydligt finnas till för människor i utsatta livssituationer och är aktiv i livsåskådnings- och samhällsfrågor. Diakonin uttrycks tydligt i arbetet med mångfald och integration samt frågor om hållbarhet.

Delmål för perioden 2019-20

  1. Equmeniakyrkan har varje år deltagit i 10 strategiskt utvalda offentliga mötesplatser där tro, livsåskådning och aktuella samhällsfrågor diskuterats.
  2. Miljö och klimat har en självklar plats i påverkansarbetet liksom i all verksamhetsplanering.
  3. 40 % (ca 280 st) av församlingarna är involverade i diakonalt arbete inom mångfald och integration.
  4. I mötet med samarbetskyrkor har aktuella samhällsfrågor (som hållbarhet och mänskliga rättigheter) samt kyrkan som profetisk röst och påverkansaktör lyfts och lett till konkret handling.