Foto på församling, flicka i pappas knä

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst med oss! Varje söndag samlar våra församlingar tusentals människor över nästan hela landet. En gudstjänst handlar om att få möta Gud på ett sätt som förvandlar oss och att ha gemenskap med varandra.

Gudstjänsten är de flesta församlingars centrala mötesplats och i många kyrkor fortsätter den med kyrkkaffe där det finns rum för samtal och gemenskap.

En gudstjänst kan se väldigt olika ut i olika församlingar, och från tillfälle till tillfälle. Det finns inga fasta mönster, församlingar väljer att fira gudstjänst på det sätt som fungerar bäst där man är. Under en gudstjänst läser vi och reflekterar över Bibeln, det finns en mångfald av sång och musik, vi firar nattvard och ofta finns det möjlighet till personlig förbön.

Det finns också olika typer av gudstjänst. Ibland samlas barn, unga och vuxna tillsammans för familjegudstjänst, och det kan finnas olika teman som anknyter till olika delar av våra liv och vår vardag.

Gudstjänstwebben

För dig som planerar gudstjänsten för er församling finns Gudstjänstwebben som ett bra stöd för inspiration, planering och materialbank.