Foto från Kyrkokonferensen

Kyrkokonferensen

Kyrkokonferensen är det årsmöte som utgör högsta beslutande organ i Equmeniakyrkan. Till kyrkokonferensen får varje församling sända ombud efter medlemstal. Det gör kyrkokonferensen till Sveriges största ombudsförsamling.

Konferensen fattar beslut om gemensamma projekt, till exempel beträffande samarbete med kyrkor både i Sverige och i andra länder, och verksamhetsplan och budget. Den väljer också personer till olika styrelser och befattningar i Equmeniakyrkans ledning.

Ombud

Varje församling (oavsett antal medlemmar) har rätt att skicka 2 ombud.
Har församlingen 200 medlemmar får man skicka 3 ombud.
För varje 100:e medlem får församlingen skicka ett ombud till.
300 medlemmar 4 ombud, 400 medlemmar 5 ombud och så vidare.

Kyrkokonferens 2022

10-14 augusti 2022

Konferensen pågår 10-14 augusti 2022. Förhandlingarna öppnar i det digitala verktyget VoteIT onsdagen den 10 augusti. Fredagen den 12 augusti övergår konferensen till förhandlingar i plenum på plats i Vårgårda. Det innebär att ombuden behöver vara i Vårgårda 12-14 augusti för att delta i konferensens beslutssessioner.