Foto från Kyrkokonferensen

Skicka in en motion

Har du eller din församling en fråga som ni anser ska upp på dagordningen på Kyrkokonferensen? Välkommen att skicka in en motion!

Hur vi skriver motioner enligt konsensusmetoder

För att motionen ska kunna hanteras korrekt bör den innehålla följande:

1. Rubrik på motionen

Vad handlar motionen om?

2. Brödtext

Text som innehåller problemformuleringen, förslag på problemlösningar och ingångar till diskussion i frågan.

3. Avslutning

Avsluta med ”Härmed överlämnar vi detta till konferensen”

4. Avsändare

Vem ska anges som motionär i föredragningslistan? Ange din församling eller enskilda namn.

5. Kontaktuppgifter

Telefonnummer och e-postadress eller postadress till motionär.

Detta formulär är inte längre tillgängligt.

Du kan också skicka in din motion med vanlig post till:

Equmeniakyrkan
Kyrkokonferensen
Box 140 38
167 14 Bromma

Välkommen att skicka in motioner till Kyrkokonferensen! 

Kontaktperson

Victoria Gejrot

Victoria Gejrot

Samordnare för kyrkoledning och förtroendemannaorganisation

08-580 031 60

victoria.gejrot@equmeniakyrkan.se