Foto från Kyrkokonferensen

Motioner till kyrkokonferensen

Har du eller din församling en fråga som ni anser ska upp på dagordningen på Kyrkokonferensen? Välkommen att skicka in en motion!

Equmeniakyrkans stadgar anger att församlingar anslutna till Equmeniakyrkan och medlemmar i anslutna församlingar kan skicka in motioner till kyrkokonferensen. Enligt stadgarna ska motioner vara kyrkostyrelsen tillhanda minst fyra månader före kyrkokonferensen. För att hinna behandla och kommunicera motionerna med alla församlingar före sommaren skulle kyrkostyrelsen önska att få in motionerna senast 24 april 2023. Om ni skickar in en motion till 24 april går det bra att göra revisioner och lägga till undertecknare fram till fyra månader innan konferensen, dvs 3 maj.

Sedan 2017 använder Equmeniakyrkan konsensusmetoder för beslutsfattande. Det påverkar också motionsskrivandet. Kyrkokonferensen behandlar sakfrågor snarare än att-satser och har former för att hantera förslag som går utöver formlerna ”avslag” och ”bifall”. Det är därför viktigt att som motionär ha fokus på vad som är problemet, hur man föreslår att det ska lösas och att avsluta med att lämna över frågan till kyrkokonferensen för beslut, snarare än att formulera att-satser. Ytterligare handledning till hur motioner kan skrivas finns i formuläret nedan.

Att skriva en motion

Ställ upp motionen så här:

1. Rubrik på motionen

Vad handlar motionen om?

2. Brödtext

Text som innehåller problemformuleringen och förslag på problemlösningar. Ett tips är att fokusera på vad du vill uppnå, hellre än precis hur det borde lösas.

3. Förslag

Formulera ett eller flera förslag till beslut.

4. Avsändare

Vem ska anges som motionär i föredragningslistan? Ange din församling eller enskilda namn.

5. Kontaktuppgifter

Telefonnummer och e-postadress till den motionär som är kontaktperson.

Motioner till kyrkokonferensen 2023

Använd formuläret för att skicka in din eller din församlings motion till Kyrkokonferensen.

Det här formuläret är nu stängt.

Du kan också skicka in din motion med vanlig post till:

Equmeniakyrkan
Kyrkokonferensen
Box 140 38
167 14 Bromma

Kontaktperson