Foto från Kyrkokonferensen

Motioner till kyrkokonferensen

Har du eller din församling en fråga som ni anser ska upp på dagordningen på Kyrkokonferensen? Välkommen att skicka in en motion!

Sedan 2017 använder Equmeniakyrkan konsensusmetoder för beslutsfattande.

Equmeniakyrkans stadgar anger att församlingar anslutna till Equmeniakyrkan och medlemmar i anslutna församlingar kan skicka in motioner till kyrkokonferensen. Enligt stadgarna ska motioner vara kyrkostyrelsen tillhanda minst fyra månader före kyrkokonferensen. Men för att hinna behandla och kommunicera motionerna med alla församlingar före sommaren skulle kyrkostyrelsen önska att få in motionerna senast
1 mars 2022. Om ni skickar in en motion till 1 mars går det bra att göra revisioner och lägga till undertecknare fram till fyra månader innan konferensen, dvs 10 april.

Att skriva en motion

Ställ upp motionen så här:

1. Rubrik på motionen

Vad handlar motionen om?

2. Brödtext

Text som innehåller problemformuleringen och förslag på problemlösningar. Ett tips är att fokusera på vad du vill uppnå, hellre än precis hur det borde lösas.

3. Förslag

Formulera ett eller flera förslag till beslut.

4. Avsändare

Vem ska anges som motionär i föredragningslistan? Ange din församling eller enskilda namn.

5. Kontaktuppgifter

Telefonnummer och e-postadress till den motionär som är kontaktperson.

Detta formulär är inte längre tillgängligt.

Du kan också skicka in din motion med vanlig post till:

Equmeniakyrkan
Kyrkokonferensen
Box 140 38
167 14 Bromma

Kontaktperson