Kyrkostyrelsen

Ledningsgruppen och Kyrkostyrelsen arbetar på uppdrag av Kyrkokonferensen som är det årsmöte som utgör högsta beslutande organ i Equmeniakyrkan.

Kerstin Enlund

Kerstin Torkelsson Enlund

Ordförande

kerstin.enlund@equmeniakyrkan.se

Johan Adolfsson

Vice ordförande i Kyrkostyrelsen

johan.adolfsson@equmeniakyrkan.se

Anna Kimming

Anna Kimming

Styrelseledamot

anna.kimming@equmeniakyrkan.se

Anneli Liljemark

Anneli Liljemark

Styrelseledamot

anneli.liljemark@equmeniakyrkan.se

Daniel Klemetz

Daniel Klemetz

Styrelseledamot

daniel.klemetz@equmeniakyrkan.se

Eva-lena Gustafsson

Eva-Lena Gustavsson

Styrelseledamot

eva-lena.gustavsson@equmeniakyrkan.nu

Gunilla Hugosson

Gunilla Hugosson

Styrelseledamot

gunilla.hugosson@equmeniakyrkan.se

Johan Quist

Johan Quist

Styrelseledamot

johan.quist@equmeniakyrkan.se

Lars Gunther

Styrelseledamot

lars.gunther@equmeniakyrkan.se

Malin Lagerlöf

Malin Lagerlöf

Styrelseledamot

malin.lagerlof@equmeniakyrkan.se

Per Ansgar

Styrelseledamot

per.ansgar@equmeniakyrkan.se

Sandra Melin

Styrelseledamot

sandra.melin@equmeniakyrkan.se

Torbjörn Jacobsson

Torbjörn Jacobsson

Styrelseledamot

torbjorn.jacobsson@equmeniakyrkan.se