Ledningsgruppen

Ledningsgruppen och Kyrkostyrelsen arbetar på uppdrag av Kyrkokonferensen som är det årsmöte som utgör högsta beslutande organ i Equmeniakyrkan.

André Jakobsson, regional kyrkoledare Region Nord

André Jakobsson

Regional kyrkoledare, Region Nord

070-697 06 13

andre.jakobsson@equmeniakyrkan.se

Charlotte Thaarup, regional kyrkoledare Region Syd

Charlotte Thaarup

Regional kyrkoledare, Region Syd

0723-02 77 00

charlotte.thaarup@equmeniakyrkan.se

Gerard Willemsen, chef för internationella enheten

Gerard Willemsen

Chef för internationella enheten

08-580 031 85

gerard.willemsen@equmeniakyrkan.se

Helen Friberg, regional kyrkoledare Region Svealand

Helen Friberg

Regional kyrkoledare, Region Svealand

0703-12 44 74

helen.friberg@equmeniakyrkan.se

Jenny Dobers, regional kyrkoledare Region Stockholm

Jenny Dobers

Regional kyrkoledare, Region Stockholm

070-931 03 34

jenny.dobers@equmeniakyrkan.se

Klas Johansson, chef lednings- och verksamhetsstöd

Klas Johansson

Chef för lednings- och verksamhetsstöd

070-317 43 58

klas.johansson@equmeniakyrkan.se

Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan

Lasse Svensson

Kyrkoledare

Lasse Svensson är Equmeniakyrkans Kyrkoledare och ytterst ansvarig för kyrkans samlade vara och göra, församlingsrelationer och internationella relationer.

kyrkoledaren@equmeniakyrkan.se

More about Lasse Svensson

Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare

Olle Alkholm

Biträdande kyrkoledare

Olle Alkholm är en av Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledare med stor vikt på församlingsbesök.

olle.alkholm@equmeniakyrkan.se

More about Olle Alkholm

P-O Byrskog, regional kyrkoledare Region Mitt

P-O Byrskog

Regional kyrkoledare, Region Mitt

076-505 31 24

p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se

Sara Lindblad, ekonomichef

Sara Lindblad

Ekonomichef och Tf Personalchef

sara.lindblad@equmeniakyrkan.se