Publicerat 

Program

Ladda programhäftet här

Program

Detta är ett preliminärt program och ändringar kan komma att ske.

Onsdag

17.00 – 19.00 Incheckning till konferensen i Betlehemskyrkan
19.00 – 20.30 Betlehemskyrkan bjuder in till kvällsgudstjänst med Evangelisterna – För den här världens skull!

Torsdag

08.00 – 10.00 Incheckning Gavlehovshallen
09.00 – 10.00 Fika
10.00 – 10.45 Inledningsgudstjänst
11.00 – 12.00 Förhandlingar
12.00 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.45 Seminarium
14.30 – 15.30 Fika
15.15 – 17.00 Förhandlingar
17.00 – 18.30 Middag/Paus
18.30 – 20.00 Internationell gudstjänst samt förbönsakt för vägledningsåret och missionärer
ca 21.00 Kvällsprogram

Fredag

08.45 – 09.30 Morgonandakt och bibelstudium
09.30 – 12.00 Samtalstorg
10.00 – 11.00 Fika
12.00 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.45 Seminarium
14.30 – 15.30 Fika
15.15 – 17.00 Förhandlingar
17.00 – 18.30 Middag/Paus
18.30 – 20.00 Gudstjänst med nattvard
Ca 21.00 Kvällsprogram

Lördag

08.45 – 09.30 Morgonandakt och bibelstudium
09.30 – 12.00 Förhandlingar
10.00 – 11.00 Fika
12.00 – 13.30 Lunch
13.30 – 17.00 Förhandlingar
14.30 – 15.30 Fika
17.00 – 18.30 Middag/Paus
18.30 – 20.00 Ordinationsgudstjänst
21.30 – 22.30 Betlehemskyrkan bjuder in till kvällskonsert med Hanna och Alexandra

Söndag

11.00 – 12.00 Betlehemskyrkan bjuder in till gudstjänst med Olle Alkholm