Publicerat 

Kyrkokonferens

Kyrkokonferensen är det årsmöte som utgör högsta beslutande organ i Equmeniakyrkan. Till kyrkokonferensen får varje församling sända ombud efter medlemstal. Det gör kyrkokonferensen till Sveriges största ombudsförsamling.

Konferensen fattar beslut om gemensamma projekt, till exempel beträffande samarbete med kyrkor både i Sverige och i andra länder, och verksamhetsplan och budget. Den väljer också personer till olika styrelser och befattningar i Equmeniakyrkans ledning.

Varmt välkommen till Jönköping 29 maj till 2 juni och Kyrkokonferens’19. Förhandlingarna kommer hållas i Pingstkyrkan och gudstjänsterna i ”Arenan”.

Till Kyrkokonferensen 2019

Tänk på att motioner till Kyrkokonferensen 2019 ska vara kyrkostyrelsen tillhanda senast den 31 januari 2019. Här kan du skicka in och läsa mer om motioner.