Publicerat 

Kyrkokonferens

Kyrkokonferensen är det årsmöte som utgör högsta beslutande organ i Equmeniakyrkan. Till kyrkokonferensen får varje församling sända ombud efter medlemstal. Det gör kyrkokonferensen till Sveriges största ombudsförsamling.

Konferensen fattar beslut om gemensamma projekt, till exempel beträffande samarbete med kyrkor både i Sverige och i andra länder, och verksamhetsplan och budget. Den väljer också personer till olika styrelser och befattningar i Equmeniakyrkans ledning.

Logo Kyrkokonferens 2020

 

Varmt välkommen till Malmö 21-23 maj 2020 och Kyrkokonferens’20.

Till Kyrkokonferensen 2020

Motioner

Skriv en motion till Kyrkokonferensen. Sista datum för motioner är 21 januari 2020.

Skicka in er motion här