Publicerat 

Equmeniakyrkans dokument

Teologisk grund
I Equmeniakyrkans stadgar och förslaget till stadgar för församlingen hänvisas vi till Teologisk grund.
Läs mer

Stadgar församlingen
Förslag till stadgar för den lokala församlingen
Equmeniakyrkan församlingsstadgar-2015 (PDF 202 kb)
Equmeniakyrkan församlingsstadgar-2015 (Word)

Församlingsordning
Förslag till församlingsordning
Forsamlingsordning EK-okt-2014 (Pdf 61 kb)
Församlingsordning-2014 (Word)

Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 19-22 – Beslutad i kyrkokonferensen 2018
Verksamhetsplan 17-18 – Beslutad i kyrkokonferensen 2016
Verksamhetsplan 15-16 – Beslutad i kyrkokonferensen 2014

Tidigare stadgar för Gemensam Framtid
GF-stadgar_111010 (Pdf 173 kb)