Publicerat 

Konsensusmetoder

Foto: Börje Tingbratt

Kyrkokonferensen 2016 beslutade att anta Manual för beslutsfattande. I den beskrivs hur en fråga presenteras, samtalas om och fattas beslut om när konsensusmetoder används. Den reviderades sedan vid kyrkokonferensen 2019.

Manualen användes med gott resultat vid kyrkokonferenserna 2017 och 2018 och utvärderades sedan. Utvärderingen var överlag mycket positiv, där många pratar om större delaktighet och bättre samtal. I konferensen 2019 antogs en reviderad version av manualen.

Metoderna fungerar utmärkt att använda vid t.ex. församlingsmöten, styrelsemöten eller regionala samlingar. Här finns inspiration och material för dig som vill lära dig mer om konsensusmetoder vid sammanträden och beslutsfattande.

Ladda ned reviderad manual 2019

Om konsensusmetoder

Här är en presentation om hur vi kan använda konsensusmetoder då vi tar beslut tillsammans på kyrkokonferensen.

Se presentationen som en Prezi »

Har du frågor? Vill du veta mer? Mejla gärna Victoria Gejrot, ansvarig handläggare på kansliet: victoria.gejrot@equmeniakyrkan.se

Hur skriver vi motioner?

Andreas Möller berättar hur vi skriver motioner enligt konsensusmetoder.

Indikatorkort

Lyssna på Helen Åkermans presentation om hur indikatorkorten används.

20160927_113211_indikatorkort_200

Ladda ned kopieringsunderlag för indikatorkorten här.

Manual för beslutsfattande presenterades på kyrkokonferensen 2016

Manual för beslutsfattande och de konsensusmetoder den beskriver presenterades utförligt på Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2016 av Andreas Möller från kyrkostyrelsen och Helen Åkerman, då ansvarig handläggare. Titta gärna på klippet.

 

Artikel i Sändaren

I oktober 2016 publicerades en artikel i Sändaren om konsensusmetoder. Läs den här.

Kyrkornas världsråd använder konsensusmetoder

Konsensusmetoder används av bland andra Kyrkornas världsråd. De tycker att beslutet i Equmeniakyrkan är spännande och både följer och stöttar oss i arbetet framåt. Direkt efter kyrkokonferensens beslut ombads därför vår handläggare Helen Åkerman att skriva ett blogginlägg som publicerades på deras hemsida. Det är på engelska och går att hitta här.

wcclogo_colour_engVid Kyrkornas världsråds centralkommittés möte i Trondheim i juni 2016 presenterades metoden för ombuden vid inledningen av mötet. Se gärna Tara Tautaris presentation här. Den börjar vid 2:44. Tara Tautari var consensus facilitator vid kommitténs möte. Det motsvaras av rollen metodstödjare, som nämns i Manual för beslutsfattande.