Publicerat 

Klimatsmart konferens

klimatsmart konferens

Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2019

Med en klimatsmart konferens menar vi en konferens med fokus på hållbarhet och rättvisa. Du kan själv styra din klimatpåverkan genom att göra klimatsmarta val inför konferensen. På kyrkokonferensen i Gävle togs ett beslut om att 2019 års konferens ska vara klimatsmart. Detta vill vi nu fullfölja.

Vår tro och klimatet

Klimatförändringarna ställer oss inför mänsklighetens största utmaning. Inom det närmaste årtiondet måste vi ta stora steg i en omställning av hela vårt samhälle, från fossilberoende till ett cirkulärt fungerande samhälle inom de planetens gränser.

I Equmeniakyrkans teologiska grund kan vi läsa:
Equmeniakyrkan vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred och försoning samt ta ansvar för att förvalta Guds skapelse.

I kyrkans sammanhang är att vara ”klimatsmart” inte bara en fråga om teknik och val av beteende utan också om vår tro och vad den får för konsekvenser i förhållningssätt och i våra liv. Det handlar också om efterföljelse och att göra val som gynnar hela skapelsen, dvs både människa och miljö.

En klimatsmart konferens innebär både en reell minskning av vårt klimatavtryck och är en symbolhandling som uttrycker vår vilja att som kyrka röra oss i den riktningen.

Temat på kyrkokonferensen 2019 är ”Till jordens yttersta gräns”. Det handlar naturligtvis om missionsuppdraget men kan också bli en viktig påminnelse för oss om att det finns gränser för hur mycket jorden tål av mänsklig exploatering.

Läs mer om Equmeniakyrkans Klimatfasta 2019

Res klimatsmart till konferensen

Klimatsmarta resor till Kyrkokonferensen 2019

Temat för årets Kyrkokonferens ”Till jordens yttersta gräns” fokuserar bland annat på klimatet. Därför vill vi uppmana alla konferensdeltagare att försöka resa så klimatsmart som möjligt. Bra sätt att minskaLäs mer

Samåk till kyrkokonferensen 2019

För att ta sig till konferensen kan det enda sättet vara att ta bilen. Kolla om du kan samåka med någon! I appen Skjutsgruppen finns nu en grupp för allaLäs mer

Klimatsmarta nyckelband

Ta med ett nyckelband hemifrån till konferensen i år! Det gör att vi blir en mer klimatsmart konferens. I samband med incheckningen kommer du att få dina konferenshandlingar och namnbrickaLäs mer

Klimatkompensera i klimatfonden

För att kunna klimatkompensera resor med fossila bränslen finns nu ”Equmeniakyrkans Klimatfond”. Det innebär att du betalar in 3 procent av t ex kostnaden för flygresan i fonden. Pengarna iLäs mer

Resor inom Jönköping

För att hitta busstider i Jönköping kan ladda ner appen JLT (Jönköpings länstrafik) där du också kan köpa biljetter. Även kontanter och bankkort funkar i bussen. Duo-biljetter ger 10% rabatt.Läs mer

Klimat och hållbarhet i konferensprogrammet

Klimat och hållbarhet behandlas speciellt i följande programpunkter under konferensen: Bland utställarna på kyrktorget utanför förhandlingslokalen i Pingstkyrkan Skapelsevandring och gudstjänst Storseminarium: Klimatfasta – och sen då? Seminarium fredag 31Läs mer

Fika klimatsmart med egen mugg

Klimatsmart fika innebär att vi dricker fairtrademärkt ekologiskt kaffe och te. Bidra gärna till minskad förbrukning av pappersmuggar genom att ta med en egen mugg till konferensen! Tillbaka till konferensensLäs mer

Mat och fika på kyrkokonferensen 2019

I konferensanmälan är det möjligt att anmäla om man önskar fika och luncher. Där anmäler man även specialkost vid allergier. Kostnader och mer info hittar du längre ned på dennaLäs mer

Storseminarium – Klimatfasta – och sen då?

Välkommen till kyrkokonferensens Storseminarium om klimatet på torsdagen 30 maj kl 13.30. Alla är välkomna.Läs mer

Storseminarium ”till jordens yttersta gräns”

Välkommen morgonbön och storseminarium kring temaåret ”Till jordens yttersta gräns”. Fredag 9.00 i Arenan.Läs mer