Publicerat 

Vill du hjälpa till på Kyrkokonferensen 2019?

Kyrkokonferens 2019 äger rum i Jönköping 29 maj – 2 juni. Vi som bor och är verksamma i församlingarna i Jönköping får nu chansen att vara med och skapa en fantastisk kyrkokonferens tillsammans. Många är redan engagerade i olika grupper som arbetar med praktiska frågor men även med innehållet i gudstjänster och andra arrangemang under dessa dagar. Det är ett stort arrangemang med mellan 600-1000 besökare varje dag och din hjälp kommer att behövas!

Hur kan jag hjälpa till?

Det finns olika uppgifter för dig som vill hjälpa till. Det kan handla om att vara konferensvärd, bemanna informationsdisken, packa ombudsmaterial, iordningsställa lokaler före och efter, skyltning, ingå i sjukvårdsteam, servera fika med mera. Det kommer behövas frivilliga under alla dagar under konferensen.

Är du intresserad – hör av dig till Sofia Einarsson och berätta vad du vill hjälpa till med samt vilka tider/dagar som passar dig. Telefon: 0730-91 23 05. E-post: einarssonsofia@gmail.com

Eller fyll i formuläret:

Ja, jag vill hjälpa till!