Publicerat 

Valberedning

Equmeniakyrkans valberedning

Inom Equmeniakyrkan väljs varje år en valberedning som har till uppdrag att på nationell nivå förbereda val av ordförande och ledamöter till kyrkostyrelsen samt val av revisorer, verksamhetsgranskande utskott och funktionärer till kyrkokonferensen (presidium och rösträknare).

Valberedningen jobbar hela tiden i samarbete med lokala församlingar. Tillsammans söker vi efter ledare och tjänare som på olika sätt är med och påverkar vår kyrka genom sin tro, personlighet, kunskap och erfarenhet. Vi söker efter människor som speglar vår kyrkas mångfald och som har en längtan att anta de utmaningar vår kyrka står inför för att vi ska vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och hela världen.

Förslag

Vet du någon person som är lämplig för något av ovanstående uppdrag? Equmeniakyrkans valberedning inbjuder er församling att skicka in förslag på kandidater till dessa poster. Förslag skickas skriftligen till valberedningens ordförande, André Kikuchi, helst före 31 december 2018, och senast 30 januari 2019.

Kontaktuppgifter

André Kikuchi, Luleå
ordförande
070-308 04 97
andre.kikuchi@equmeniakyrkan.nu

Tommy Aronsson, Stuvsta
vice ordförande

Övriga ledamöter i valberedningen

Moa Nilsson Forsén, Bromma/Vilhelmina

Christina Karlsson, Skärkind

Jacob Östervall, Tumba

MajLis Morhed Hultvall, Örebro

Tommy Aronsson, Stuvsta

Simon Semelin, Göteborg

Urban Erestam, Alingsås

Kim D Bergman, Bromma