Publicerat 

Seminarium

SEMINARIUM

Kyrkokonferens 2017, Vårgårda 24–28 maj
"Gud gör något nytt"

Under årets kyrkokonferens kommer det att finnas möjlighet att välja mellan 10 seminarier varav flera av dem är valbara under två tillfällen. Seminarierna sker torsdag, fredag och lördag 15:45-17:00 och är placerade i olika lokaler i Vårgårda samhälle.

Att möta muslimer

Hur har islam uppstått och spridits i världen och vad är skillnaden mellan shiiter och sunni? Vad har vi kristna gemensamt med islam och vad är skillnaden? Hur ska vi som församlingar tänka kring att möta, vägleda och döpa muslimer som vill konvertera till kristen tro?

Linda Alexandersson är pastor och föreståndare i Equmeniakyrkan Arvika, krönikör i Dagen och Sändaren, författare till flertalet böcker. Equmeniakyrkan Arvika har under senare år fått undervisa, döpa och välkomna flertalet konvertiter som medlemmar i församlingen.

Leif Carlsson är teologie doktor i religionshistoria. Han är pastor i Equmeniakyrkan och arbetar för närvarande som universitetslektor vid Högskolan i Jönköping.

Respons: Emmanuel Furbacken, flyktingsamordnare Region Väst, Inga Johansson, samordnare för Kyrka och Samhälle Equmeniakyrkan

Torsdag och fredag i Equmeniakyrkan Vårgårda, festsalen.

När livet stramas åt skärps blicken – om tro och föräldraskap 

Sofia Camnerin berättar om sin bok ”När livet stramas åt skärps blicken”. Det är en stark personlig skildring av hur det är att leva med ett barn med neuropsykiatriska diagnoser. I seminariet reflekterar hon också över förlåtelse, försoning och sin kristna tro.

Sofia Camnerin är teologie doktor och biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan. Hon är mamma till tre barn och tycker mycket om att vila, sticka, springa och arbeta. 

Respons: Lena Bergström, regional kyrkoledare Equmeniakyrkan Region Nord, Maria Hammar, specialpedagog. 

Fredag och lördag i Centrumkyrkan.

Unga vuxna i församlingen – Hur är vi en gemenskap där unga känner sig hemma och får växtplats?

Församlingen är Kristi kropp. Vi tror på en församlingsgemenskap över generationsgränser där alla får möjlighet och utrymme att växa och fördjupas i sin tro, i sitt ledarskap och som människor. I detta seminarium lyfts frågan kring unga vuxnas plats i församlingen. Hur skapar vi delaktighet och engagemang hos unga idag? Vad har unga för förväntningar, önskemål och behov när det handlar om församling? Hur kan vi bättre stötta en person som vill ha hjälp att hitta en ny församlingsgemenskap vid en eventuell flytt från till exempel uppväxtort till studieort? Hur formas en trygg gemenskap att känna sig sedd, välkomnad och hemma i?

Maria D Hammar är pastorskandidat som är på väg ut i Vägledningsåret. Maria har erfarenhet av att arbeta med unga, både från tidigare ungdomsledartjänst och i nuvarande deltidsanställning i en församling som är i omstartsprocess. Maria har skrivit sin C-uppsats vid THS kring unga vuxna i församling. Maria är född och uppvuxen i Fristad utanför Borås och bor nu i Stockholm.


Carin Dernulf
är generalsekreterare för Equmenia. Carin har erfarenhet av arbete med unga från sin tid som ungdomsledare och ungdomspastor i Centrumkyrkan i Sundbyberg där hon sedan också arbetade som föreståndare. Carin är beteendevetare i botten och har studerat teologi vid Johannelunds teologiska högskola. Hon är nu pastorskandidat inom Equmeniakyrkan. Carin kommer ursprungligen från Göteborg men bor sedan 17 år tillbaka i Stockholm.

Respons: Daniel Strömner, pastor och föreståndare i Missionskyrkan Vännäs.

Fredag i Equmeniakyrkan Vårgårda, kyrksalen.
Lördag i Equmeniakyrkan Vårgårda, festsalen.

Förmedla Guds hopp och kärlek

Hur gör vi Equmeniakyrkans vision konkret i våra personliga liv och i våra församlingar? Hur skapar vi möten där Jesus Kristus får förvandla mig, dig och hela världen? Detta seminarium vill ge konkreta verktyg när det gäller att sätta ord på den kristna tron och dela den med andra. Hur förmedlar vi hopp, frid och Guds kärlek i vårt område och i vår stad? Tankar, exempel och vittnesbörd.

Sara Mellergård är 33 år, pastor och ny evangelist i Egumeniakyrkan. Sara, som bor i norra Stockholm med man och två barn, brinner för att skapa kreativa mötesplatser där människor får möta Gud.

Pär Alfredsson är evangelist i Equmeniakyrkan. Han bor på Öckerö, är trebarnsfar och har nyss fyllt femtio år. Pär älskar utmaningar för evangeliets skull och har mycket att berätta.

Respons: Andreas Abrahamsson, pastor som bl.a. arbetat med APG 29 och Britta Hermansson, riksevangelist som bl.a. driver podden ”Brittas vardagsrum”.

Torsdag och lördag i Kulturen.

Kyrkan på torget

När Paulus befinner sig i Aten lever han i dialog med människor på olika arenor. I synagogan möter han de gudfruktiga, på torget samtalar han med dem som råkar befinna sig där och hans röst hörs även på platser där han får tillträde genom att bli medbjuden av dem som blivit intresserade. I det här seminariet tittar vi dels på nutida exempel där kyrkans röst hörs tydligt i samhällsdebatten och vi ger också exempel på det mer lågmälda och förtroliga samtalet i gränslandet till tro. Hur skall kyrkans röst nå fram i bruset ? Känner vi igen Kristus när hans röst blir tydlig i oväntade sammanhang? Det ges även lokala exempel på att vara kyrka på torget genom det visionsarbete som just nu pågår i Betlehemskyrkan i Göteborg.

Jonas Eveborn är föreståndare i Missionskyrkan i Linköping. Från hösten går han in i en ny tjänst som föreståndare för den ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby. Jonas är 40, har två barn och är gift med Kristina som driver Babettes café i Linköping.

Robert Eriksson är pastor och föreståndare för Betlehemskyrkan i Göteborg, musiker och författare till ett antal böcker, samt en av utfrågarna vid den senaste partiledarutfrågningen inför riksdagsvalet.

Fredag på Tånga Hed i gamla matsalen.
Lördag i Pingstkyrkan.

Hur startas nya församlingar och gemenskaper i Equmeniakyrkan och vad är etablerade församlingars roll i det arbetet?

Equmeniakyrkan vill vara en församlingsgrundande rörelse. Det finns många olika orsaker till att antalet församlingar minskar, men det finns alla skäl att söka vägar för att åter bli en gemenskap som förmeras genom att nya församlingar blir till. Att starta en ny gemenskap eller församling från grunden innebär stora möjligheter att tänka nytt, pröva helt nya former och anpassa arbetet efter människors behov och en ny tid. Det här seminariet handlar om hur nya församlingar och gemenskaper startas i Equmeniakyrkan men också om etablerade församlingars roll i det arbetet.

Rickard Lundgren har en stark förankring i SMK och engagerade sig redan som ung för mission bland världens onådda folk. Genom missionsorganisationen Gå ut mission har han gjort missionsresor i över 40 länder och har som evangelist en 25 årig förkunnargärning. De senaste tio åren har han varit anställd av Equmeniakyrkan som församlingsplanterare i Linköping, Söderköping, Norrköping, Nykvarn och Göteborg och har många erfarenheter av att det går att nå nya människor med evangelium om Jesus Kristus genom grundandet av nya församlingar. Gift med Karin, tre barn och bor i Katrineholm.

Peter Svanberg har sedan 2008 arbetat som samordnare för det församlingsgrundande arbetet inom SMK och Equmeniakyrkan. Han har erfarenhet från tjänst i församlingar i olika storlek och inom olika samfund, både i Sverige och internationellt. För 20 år sedan doktorerade han vid Asbury Seminary i USA med en avhandling om församlingsgrundande arbete och växande församlingar. Vid sidan av sitt arbete är han församlingsföreståndare i Församlingen Brofästet – kristen gemenskap i Färjestaden. Gift med Eva-Lena och bor i Algutsrum på Öland.

Respons: Sara Möller, församlingsplanterare Brunnen, Göteborg och Göran Strömner, pastor och föreståndare Vidablickskyrkan, Norrköping.

Torsdag i Centrumkyrkan.
Fredag i Pingstkyrkan.

Tro, sexualitet och nära relationer

Hur vi uppfattar vår kropp eller hur vi ser på våra relationer hänger i hög grad samman med vår sexualitet. Vi kan inte särskilja oss från sexualiteten, vår syn på den formas av våra värderingar och vår tro. Och precis som tron spänner sexualiteten över områden som inte alltid är mätbara eller enkla. Kanske är det därför sexualitet och kristen tro varit och är en laddad ämneskombination.

Hanna Möllås är leg barnmorska, terapeut och klinisk sexolog med vidareutbildning inom teologi och religionsvetenskap. Hon har samtal för både par och enskilda på en egen mottagning i Huskvarna.

Leif Carlsson är teologie doktor i Religionshistoria. Han är pastor i Equmeniakyrkan och arbetar för närvarande som universitetslektor vid Högskolan i Jönköping.

Hanna och Leif har kurser vid högskolan i Jönköping kring ämnet Religion och sexualitet. De föreläser också i kyrkor och andra sammanhang om sexualiteten och dess viktiga funktion för hälsa och välmående. Tillsammans har de skrivit boken Med hela ditt liv. Om sexualitet i bibeln och kyrkan.

Respons: Lovisa Almén, pastorskandidat Equmeniakyrkan och Bertil Carlsson, pastor och föreståndare Sollebrunns Missionsförsamling.

Lördag i Equmeniakyrkan Vårgårda, kyrksalen.

Mångfald i församlingen

Under 2015 sökte cirka 160 000 människor sin tillflykt här i Sverige. Bland Equmeniakyrkans församlingar har det under de senaste åren funnits ett stort och
varierande arbete med asylsökande och nyanlända. Församlingar har öppnat sina kyrkor för mötesplatser och aktiviteter, startat klädinsamlingar och språkcaféer, samverkat med andra församlingar och organisationer i närsamhället och tillsammans gjort en stor skillnad! I det här seminariet får vi lyssna till två församlingar, Odalkyrkan i Kristianstad och Dals-Eds Missionsförsamling, och deras erfarenheter av de senaste årens utmaningar och möjligheter i mötet med nyanlända. Det blir ett seminarium om hur vi som kyrka kan gestalta mångfalden i Guds rike.

Cecilie B.S. Larsen är ursprungligen från Norge där hon är utbildad kateket i Den Norske Kirke. Nu är hon pastor och föreståndare i Dals-Eds Missionsförsamling, där mycket av arbetet den senaste tiden har kretsat kring nyanlända. Hon har annars erfarenhet av arbete i olika kulturer efter två års arbete i fyra olika länder i Östeuropa innan hon kom till Sverige. Flyktingfrågor har hon arbetat med både i Norge och Sverige. Hon är gift och har tre barn i tonåren.

Liselotte Spåre har tidigare varit pastor och föreståndare i Odalkyrkan, Kristianstad, men arbetar sedan 1 maj i Region Syd. Tjänsten är ny och omfattar regionens konfirmand- och ungdomsarbete KonfaS samt ett pionjärt arbete inom barn och familj. Hon bor i Bäckaskog utanför Kristianstad med man och två barn.

Respons: Jacob Olofsgård, pastor och föreståndare Immanuelskyrkan Jönköping och Yvonne Göranson, flyktingsamordnare Region Mitt.

Torsdag i Pingstkyrkan.
Fredag i Kulturen.

MED-människa – Om mötet som förvandlar världen

Migration är en av nutidens största utmaningar samtidigt som det också finns enorma möjligheter i att människor av olika anledningar beger sig från ett land och sammanhang och hittar en ny framtid i ett nytt land och i ett nytt sammanhang. Idag befinner sig omkring 65 miljoner människor på flykt i världen. En bråkdel av dessa har kommit till
Sverige medan det i andra delar av världen, som t.ex. Demokratiska Republiken Kongo finns betydligt många fler som befinner sig på flykt inom landet. I det här seminariet delar vi erfarenheter med våra internationella gäster kring arbetet med migration och i hur olika
kyrkor tar emot och inkluderar människor. Hur gestaltar vi som kyrka evangeliet globalt? Hur skapar vi förutsättningar för att bli och vara MED-människa utifrån kyrkans mission och liv?

Vid det första seminarietillfället talar Gary Walter kyrkoledare för the Evangelical Covenant Church i USA samt pastor Hiedhiko Fujita från Nihon Seiyaku Kirisuto Kyoodan i Japan.

Vid det andra seminarietillfället talar Edi Diafuankana
kyrkoledare för Evangeliska kyrkan i Kongo (CEC) Demokratiska Republiken Kongo samt pastor Franklin Riera och Sylvia Mendoza från Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador från Ecuador.

Respons: Övriga internationella gäster.

Torsdag och lördag på Tånga Hed i gamla matsalen.

Församling för alla

Seminariet leds av Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan och innehåller två delar.

Equmeniakyrkans teologiske sekreterare Arne Fritzson presenterar ett nytt material från Kyrkornas världsråd The gift of being om bland annat människosyn och människovärde.

Dessutom presenteras en undersökning med namnet Församling för alla – hur är det att vara hbtq-person i den kristna
församlingen idag?
Undersökningen presenteras av Anna-Carin
 Caspersson, verksamhetsutvecklare på EKHO Göteborg och
 
Johanna Wickberg, projektanställd i Församling för alla och anställd för ungdomsverksamheten i EKHO Göteborg.

Torsdag i Equmeniakyrkan Vårgårda, kyrksalen.