Publicerat 

Kyrkokonferens 2018

Kyrkokonferens 2018

Ett i Kristus – en kyrka för alla
Gävle 10–12 maj

Tack Gud för Equmeniakyrkans nya medarbetare. Sju diakoner och elva pastorer har ordinerats och sänts i kvällens högtidsgudstjänst. Gud välsigne er alla i ert viktiga arbete.


Kyrkokonferensen i Gävle är slut

Ett varmt tack till alla som bidragit till att göra kyrkokonferensen 2018 möjlig.
Vi möttes under temat Ett i Kristus – en kyrka för alla där Paulus ord om att ingen är jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, utgör grunden (Gal 3:28).

Equmeniakyrkan är med alla sina församlingar alltmer mångkulturell, i bred mening. Vi vill vara en kyrka för hela livet, för fler. Vi vill gemenskap i olikhet, vi vill vara välkomnande. Vi har bildat en ekumenisk kyrka för vi tror att enhet är möjlig och för att vi tror att det är det Jesus ber om (Joh 17:21). Vi vill erbjuda gemenskap i en värld som trasar sönder. Att välkomna innebär att bereda plats, att vara beredd att flytta på sig själv en smula så att rum skapas. Att välkomna innebär att ge av sig själv och att pröva nya vägar.

När vi fortfarande är en ny kyrka har vi särskilt stora möjligheter att våga nytt, både i uttryck, kultur, på nya platser men också i faktisk verksamhet. Navet för allt vi är gestaltas i gudstjänsten, när vi i såväl kyrkokonferens som hemma i våra församlingar bryter bröd, delar och ger vidare, när vi ber, läser ordet, samlas och sänds. I gudstjänsten är alla, utan undantag, välkomna.

När vi möts på kyrkans bredaste mötesplats får vi be, samtala, inspireras och fördjupas på temat Ett i Kristus – en kyrka för alla. Vi får förtrösta på att Gud Jesus Kristus möter, utmanar, kallar ihop, formar och sänder, att Gud Helig Ande är med och att Gud som allas Skapare fortsatt ger liv och anda åt allt.

Webbsändningar

Vi sände Equmeniakyrkans förhandlingar och gudstjänster direkt via webben.
Nu i efterhand kan du se sändningarna i Equmeniakyrkans Youtube-kanal.

Två seminarier

Torsdag 13.30-14.45
Vilken kyrkosyn har Equmeniakyrkan? Vilken slags kyrka vill vi vara?

Fredag 13.30-14.45
Förändringen är här för att stanna! Om mångafald och församlingsutveckling.

Ojusterat protokoll beslutspunkter

Här finns ett ojusterat protokoll över de beslutspunkter som behandlades under kyrkokonferensen i Gävle 10-12 maj 2018.Läs mer

Brev till regeringen

Till Sveriges regering om den otrygga situationen för unga flyktingar i Sverige.Läs mer

Kyrkokonferens första dag är snart slut

Så är kyrkokonferensens första dag snart slut men innan des bjuder vi på tre kvällsprogram. Har du missat något eller vill uppleva det igen? Då kan du titta på dagensLäs mer

Följ alla sändningar här

För dig som inte har möjlighet att vara med i Gävle under vår kyrkokonferens så följer du oss enkelt här på denna länk. Här kan du också se det mestaLäs mer