Publicerat 

Kyrkokonferens 2018

Kyrkokonferens 2018

Ett i Kristus – en kyrka för alla
Gävle 10–12 maj

I år möts vi på kyrkokonferens i Gävle!

Vi möts på temat Ett i Kristus – en kyrka för alla där Paulus ord om att ingen är jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, utgör grunden (Gal 3:28).

Equmeniakyrkan är med alla sina församlingar alltmer mångkulturell, i bred mening. Vi vill vara en kyrka för hela livet, för fler. Vi vill gemenskap i olikhet, vi vill vara välkomnande. Vi har bildat en ekumenisk kyrka för vi tror att enhet är möjlig och för att vi tror att det är det Jesus ber om (Joh 17:21). Vi vill erbjuda gemenskap i en värld som trasar sönder. Att välkomna innebär att bereda plats, att vara beredd att flytta på sig själv en smula så att rum skapas. Att välkomna innebär att ge av sig själv och att pröva nya vägar.

När vi fortfarande är en ny kyrka har vi särskilt stora möjligheter att våga nytt, både i uttryck, kultur, på nya platser men också i faktisk verksamhet. Navet för allt vi är gestaltas i gudstjänsten, när vi i såväl kyrkokonferens som hemma i våra församlingar bryter bröd, delar och ger vidare, när vi ber, läser ordet, samlas och sänds. I gudstjänsten är alla, utan undantag, välkomna.

När vi möts på kyrkans bredaste mötesplats får vi be, samtala, inspireras och fördjupas på temat Ett i Kristus – en kyrka för alla. Vi får förtrösta på att Gud Jesus Kristus möter, utmanar, kallar ihop, formar och sänder, att Gud Helig Ande är med och att Gud som allas Skapare fortsatt ger liv och anda åt allt.

Välkomna!

Anmäl dig här

Ombud  Deltagare  Personal  Barnkonferens

Om möjligt, anmäl dig före den 16 april, tack!

Medarbetardag onsdagen den 9 maj

Equmeniakyrkans Medarbetarförbund, EqMed inbjuder till fördjupning och gemenskapsdag i Betlehemskyrkan. På programmet står: Församlingsstrategi 2020 – Profetisk diakoni och teologi med Anna Ardin, diakon och Arne Fritzson, pastor som föreläsare.Läs mer

Sjung i kyrkokonferenskören 2018

Equmeniakyrkan och Equmeniakyrkans Sångarförbund bjuder in alla körsångare att vara med i årets konferenskör. Anmälan senast 30 april.Läs mer

Pressmaterial inför kyrkokonferens 2018

Här finner du pressmaterial som kan användas inför och i samband med information kring kyrkokonferensen 2018.Läs mer

Regionala samlingar inför kyrkokonferensen

Inför kyrkokonferensen 2018 kommer vi likt förra året att bjuda in till regionala samlingar där det ges möjlighet för ombud och intresserade att tillsammans sätta sig in i de ärendenLäs mer