Kyrkokonferensen, Region Syd och FIEDE i Spanien | v. 36

Treenige Gud, Fader, son och Ande, vi tackar och ber för Equmeniakyrkans kyrkokonferens. Vi ber att din heliga Ande ska röra vid oss så vår gemenskap fattar goda beslut för uppdraget att vara kyrka i våra samhällen och vår värld.  Vi tackar och ber för Region Syd och de ungdomar som är med i regionens arbeten; Konfas och X-tend! Låt dem växa som människor, låt dem växa i relation till dig. Hjälp oss alla till hela livets kyrka där mötet med dig förvandlar oss och världen.  

Så ber vi för Spanien och vår samarbetsorganisation FIEIDE och våra vänförsamlingar. Vi ber för de platser där det planteras församlingar och vi ber för deras moderförsamlingar. Hjälp oss att tillsammans dela evangeliet.  

Och vi fortsätter att be för hela jorden. Låt rätten välla fram över allt skapat, särskilt där klimatförändringarnas konsekvenser är särskilt påtagliga. Herre, förbarma dig! Låt det som sker hjälpa oss alla till omvändelse från det som skadar skapelsen! 

Amen  

På hjärtat med Karin Wiborn är Equmeniakyrkans bönepodd. Tillsammans med Karin följer vi Equmeniakyrkans förbönskalender och ber för det som för stunden är aktuellt i vår förbönskalender. Podden finns där poddar finns och ett nytt avsnitt kommer varje tisdag morgon. Detta är bönen som Karin bad i veckans podd.