kyrkokonferensen 2023 omslagsbild

Kyrkokonferens -23

Hälsningar

halsningar-2023

På den här sidan har vi samlat hälsningar och material från organisationer som vi har nära anknytning till i Equmeniakyrkan.

Equmenia

Equmenia är en kristen barn- och ungdomsorganisation med cirka 350 lokalföreningar runt om i landet. Eftersom Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsverksamhet sker oftast den lokala föreningens arbete i relation till en församling. Det är cirka 30 000 aktiva ledare och deltagare i Equmenias föreningar.

Hälsningar från andra samfund