Kyrkokonferens -22

Handlingar

kyrko ikon dokument

Vi börjar vår konferens i det digitala verktyget VoteIT onsdagen den 10 augusti. Fredag – söndag 12-14 augusti är konferensen på plats på Tånga Hed i Vårgårda.

Vi ser fram emot en fin konferens med gemenskap, gudstjänst och förhandlingar – vi längtar efter att mötas!

Handlingar

Föredragningslistan ligger till grund för konferensens förhandlingar. Handlingarna publiceras på den här sidan allt eftersom de är klara.

För att ladda ner filerna till din dator, mobiltelefon eller surfplatta högerklickar du (håller inne på mobil/surfplatta) och väljer ”Spara länk som…”.

Bilagor till föredragningslista

Motioner och motionssvar

Årets motioner samt kyrkostyrelsens motionssvar med förslag till beslut för kyrkokonferensen.

Videoklipp

Stöd för dig som är ombud

Introduktion för ombud

I år äger förhandlingarna rum både digitalt i systemet VoteIT och i Vårgårda. På plats i Vårgårda kommer vi åter att kunna använda konsensusmetoder för beslutsfattande fullt ut. Metoderna beskrivs i Manual för beslutsfattande, och till årets konferens finns manualen bifogad längst bak i föredragningslistan. Konferensen kommer att inledas med en genomgång av former för förhandlingarna för att alla ska kunna känna sig trygga med hur vi går tillväga.

Metodstöd

Som hjälp och stöd för dig som ombud väljs en metodstödjare när kyrkokonferensens förhandlingar inleds i VoteIT på onsdagen. Metodstödjaren kan du kontakta per sms till 076-505 31 60 på plats i Vårgårda. Det kan vara en fråga om vad som just hände i förhandlingarna, att ett förtydligande om vad som händer behövs eller något annat som varit oklart eller konstigt. Om det är möjligt kan din fråga komma att besvaras direkt under förhandlingspasset eller så återkommer metodstödjaren vid ett senare tillfälle.

Prata med presidiet

Undrar du hur något har gått till eller varför beslutet blev som det blev? Har du frågor kring något som har skett i förhandlingarna eller är nyfiken på hur en fråga kommer att behandlas? Har du synpunkter på presidiets arbete? Ta kontakt med metodstödjaren på plats eller per sms till 076-505 31 60, eller maila presidiet@equmeniakyrkan.se.