Kyrkokonferens -21

Förhandlingar

Föredragningslistan ligger till grund för konferensens program och eftersom konferensen pågår under flera dagar kommer de olika punkterna i föredragningslistan behandlas några åt gången. Motioner, kyrkostyrelsens yttrande på motioner, föredragningslista och kompletterande filmer kommer att publiceras på den här sidan allt eftersom.

Dagliga mailutskick från presidiet

Varje eftermiddag skickar presidiet ut ett mail till alla ombud med information. Dessa mail går även att läsa här nedan via länkarna.

Handlingar

Här hittar du föredragningslista, årsredovisning, revisionsberättelse och andra handlingar till konferensen.

Schema för förhandlingarna

VoteIT-mötet öppnas för inlägg söndagen den 19 september kl. 19.00.

DagordningspunktTidÄrende
§§ 1-5 (formalia) Söndag 19/9 kl 19.00-20.30Punkterna pågående.
Tid för diskussion och förslag.
Ärenden som föreslås för behandling under § 16 ska anmälas under denna tid.
 Söndag 19/9 kl 21.00 –
måndag 20/9 kl 21.00
Omröstning  
§§ 6-14Tisdag 21/9 kl. 20.00 –
onsdag 22/9 kl 19.00
Punkterna pågående.
Tid för diskussion och förslag.
 Onsdag 22/9 kl 20.00 –
torsdag 23/9 kl 20.00
Omröstning
§§ 15.1-3; 16-19 Onsdag kl. 20.00-
torsdag 23/9 kl 19.00
Punkterna pågående.
Tid för diskussion och förslag.
 Torsdag 23/9 kl 20.00 –
fredag 24/9 kl 20.00
Omröstning
§§ 15.4-7; 20-27Torsdag kl 20.00 –
fredag 24/9 kl 19.00
Punkterna pågående.
Tid för diskussion och förslag.
 Fredag 24/9 kl 20.00 –
lördag 25/9 kl 20.00
Omröstning
§§ 28-33Fredag kl 20.00 –
lördag 25/9 kl 20.00
Punkterna pågående, ingen omröstning förväntas i dessa ärenden.

Videoklipp

Motioner och motionssvar

Det har inkommit åtta motioner till Kyrkokonferensen. Här kan du läsa motionerna samt kyrkostyrelsens motionssvar med förslag till beslut för kyrkokonferensen.