kyrko24-bakgrund

Kyrkokonferens -24

Ombud

Information för dig som är ombud under konferensen

På denna sida kommer vi att samla all information som du
som ombud behöver veta inför konferensen.

Ombud

Varje församling (oavsett antal medlemmar) har rätt att skicka 2 ombud. Har församlingen 200 medlemmar får man skicka 3 ombud. För varje 100:e medlem får församlingen skicka ett ombud till. 300 medlemmar 4 ombud, 400 medlemmar 5 ombud och så vidare.

Ombud väljs av församlingen. Ordförande/fullmaktsgivare blir informerad när ett ombud anmält sig och ombeds då att bekräfta att ombudet har fullmakt.

Motioner

Har du eller din församling en fråga som ni anser ska upp på dagordningen på Kyrkokonferensen? Välkommen att skicka in en motion senast 14 april!

Handlingar

Handlingarna för Equmeniakyrkans Kyrkokonferens 2024 finns tillgängliga här på webben från och med 14 juni. Enligt stadgarna ska handlingar finns tillgängliga en månad innan konferensen.

Presidieplan

TidTorsdag 15/8Fredag 16/8Lördag 17/8
11.15-13.00Formalia för mötet
samt föregående år.
Intro samtalstorg. 
FörhandlingFörhandling
14.00-15.00Förhandling
15.30-17.30SamtalstorgFörhandlingFörhandling

Vote it

VoteIT används som samlingsplattform för kyrkokonferensens förhandlingar. Här kommer föredragningslista, underlag och filmade föredragningar att finnas samlade. Alla förhandlingar och alla omröstningar kommer i år att göras på plats i Göteborg. Mer information om VoteIT finner du snart på denna sida.