Kyrko toppbild 2022

Kyrkokonferens -22

Program – deltagare

För dig som deltar i konferensen och inte är ombud.

För dig som deltagare finns det mycket att göra på konferensen även om du inte är ombud.

För att vara med på seminarier, vissa kringaktiviteter och förboka mat och fika behöver du anmäla dig som deltagare. Detta gäller även ombud!

Gudstjänst, andakt och kvällsaktiviteter är öppna för alla.

Att anmäla sig som konferensdeltagare är gratis.

Du kan logga in i VoteIT även om du inte är ombud. Där kan du följa beslut och diskussioner på onsdag till fredag (10-12 aug).

Konferensens program och seminarier arrangeras i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Kyrko ikon klocka

Program – deltagare

Fika serveras 30-45 min vid respektive tillfälle

Gudstjänster och andakter >

Seminarier >

Fredag 12 aug

14.00Incheckning till konferensen (och fika)
15.00Hopp för vår tid och kommande
Storseminarium med Magnus Malm
Equmeniakyrkan Vårgårda
16.15Parallella seminarier och workshops i Vårgårda
17.00Middag
19.00Inledningsgudstjänst med nattvard och förbön för Vägledningsåret
Fika efter gudstjänsten
21.30Kvällsprogram i olika lokaler i centrala Vårgårda

Lördag 13 aug

Obs! Ombud har förhandlingar fram till kl. 17.00 och kan därför inte vara med på dagens seminariepass.

08.30Morgonandakt
09.30Fika finns att hämta
10.00Valbara seminarier och aktiviteter
11.00Valbara seminarier och aktiviteter
12.00Lunch
13.00Valbara seminarier
15.00Fika finns att hämta
15.30Workshops och aktiviteter
17.00Middag
19.00Internationell gudstjänst med förbön för missionärer
Fika efter gudstjänsten
21.30”Berörd” Konsert med hoppfulla samtal
Journalisten och författaren Charlotte Rörth, som oväntat mötte Jesus, samtalar med Robert Tjernberg, Victoria Jannerland.
Musik med Magnus Helmner kör, band & co
Tångahallen

Söndag 14 aug

Obs! Ombud har ev. förhandlingar fram till kl. 10.30 och kan därför bara vara med på dagens seminariepass om förhandlingarna är avslutade.

08.30Morgonandakt
09.00Workshops och aktiviteter
9.30Fika finns att hämta
10.00Valbara seminarier
11.00Dela tron vidare med nya generationer – med barnen i mitten
Storseminarium med Karin Wiborn, Johanna Bjurenstedt Gustavsson, Elin Alm, Carin Dernulf
Tångahallen
12.00Lunch
14.00Ordinationsgudstjänst
Fika efter gudstjänsten