kyrkokonferensen 2023 omslagsbild

Kyrkokonferens -23

Program & aktiviteter

kyrko-ikon-tid

Program

Kyrkokonferensen är öppen för alla. Parallellt med förhandlingar händer mycket för alla åldrar. Ett stort utbud av intressanta seminarier och en del av det parallella programmet är riktat till alla åldrar där hela familjen kan delta. Det kommer även finnas ledarledda samlingar för barn under förhandlingstid. Välkommen att delta på Kyrkokonferensen! 

Förhandlingar för de som är ombud
Seminarier för de som inte är ombud
Barnaktiviteter åldersindelade

Fredag 8 september

13.00Incheckning
14.00Samtalstorg, Seminarier Barnaktiviteter
17.00Middag
19.00Gudstjänst med förbön för vägledningsåret
21.30Kvällsprogram i olika lokaler på stan

Lördag 9 September

08.30Morgonandakt
09.00Förhandlingar Barnaktiviteter
10.00FörhandlingarSeminarierBarnaktiviteter
12.00Lunch
13.30Förhandlingar SeminarierBarnaktiviteter
15.30Seminarier för alla i olika lokalerStorsamling
för barn
16.30 Middag
18.00Gudstjänst med alla åldrar, förbön för missionärer
20.00Konsert – Samuel Ljungblahd
& Bodekull Gospel & Jazz Orchestra 

Söndag 10 September

08.30Morgonandakt
09.00FörhandlingarBarnaktiviteter
10.00 FörhandlingarSeminarierBarnaktiviteter
11.00Storseminarium
12.00Lunch
14.00 Ordinationsgudstjänst
med nattvard