Kyrko toppbild 2022

Kyrkokonferens -22

Program – ombud

För dig som deltar i konferensen och är ombud.

Programmet för dig som är ombud består som sig bör av mycket förhandlingar. Men det finns även tid för seminarier och självklart gudstjänster och kvällsaktiviteter.

Observera att du som är ombud även behöver anmäla dig som deltagare!

Konferensens program och seminarier arrangeras i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Kyrko ikon klocka

Program – ombud

Kyrkokonferensens förhandlingar startar 10 augusti i VoteIT där alla ärenden är öppna mellan 10–12 augusti. Beslutsession i vissa punkter kommer att äga rum dessa dagar. Fredag kväll stängs VoteIT och kyrkokonferensen fortsätter på plats i Vårgårda. 

Du som är ombud behöver alltså logga in på VoteIT för att delta redan onsdagen den 10 augusti.

På plats i Vårgårda sker alla förhandlingar i plenum (Tångahallen) och med konsensusmetoder. Det är förhandlingar på lördagen med reservation även på söndag förmiddag. Du som ombud behöver vara på plats i Vårgårda för att kunna rösta lördag och söndag.

Fika serveras 30-45 min vid respektive tillfälle.

Gudstjänster och andakter >

Seminarier >

Onsdag 10 aug

Kyrkokonferensens förhandlingar öppnar i VoteIT. Beslutssession i vissa frågor.

Torsdag 11 aug

Förhandlingar i VoteIT. Beslutssession i vissa frågor.

Fredag 12 aug

VoteIT stängs under fredagen.

14.00Incheckning till konferensen (och fika)
15.00Hopp för vår tid och kommande
Storseminarium, Magnus Malm
Equmeniakyrkan Vårgårda
16.15Valbara seminarier och workshops i Vårgårda
17.00Middag
19.00Inledningsgudstjänst med nattvard och förbön för Vägledningsåret
Fika efter gudstjänsten
21.30Kvällsprogram i olika lokaler i centrala Vårgårda

Lördag 13 aug

08.30Morgonandakt
09.00Förhandlingar
09.30Fika finns att hämta
12.00Lunch
13.00Förhandlingar
15.00Fika finns att hämta
17.00Dagens förhandlingar avslutas
17.00Middag
19.00Internationell gudstjänst med förbön för missionärer
Fika efter gudstjänsten
21.30”Berörd” Konsert med hoppfullt samtal
Robert Tjernberg, Victoria Jannerland
Musik med Magnus Helmner kör, band & co
Tångahallen

Söndag 14 aug

08.30Morgonandakt
09.00Förhandlingar (vid behov)
09.30Fika finns att hämta
11.00Förhandlingarna avslutas
11.00Dela tron vidare med nya generationer – med barnen i mitten
Storseminarium med Karin Wiborn, Johanna Bjurenstedt Gustavsson, Elin Alm, Carin Dernulf
Tångahallen
12.00Lunch
14.00Ordinationsgudstjänst
Fika efter gudstjänsten