Kyrko toppbild 2022

Kyrkokonferens -22

Seminarier och aktiviteter

Välkommen till en kyrkokonferens med många intressanta seminarier att lyssna till.

Alla seminarier är gratis och du behöver inte föranmäla dig. Däremot behöver du vara registrerad som deltagare på konferensen för att delta.

Lördag och söndag ligger passen med valbara seminarier parallellt med förhandlingarna och ombud kan således inte lyssna till dessa. På fredag är det möjligt för alla att gå på seminarier och andra aktiviteter.

Konferensens program och seminarier arrangeras i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Storseminarier

Valbara seminarier & aktiviteter

Parallella seminarier och aktiviteter på och kring Tånga Hed.

Fredag 12 augusti

Lördag 13 augusti

Söndag 14 augusti