Publicerat 

Kyrkoledarna

Lasse Svensson

Kalender

På jobbet: Kyrkoledare

Tidigare: Processledare i uppbyggnaden av nuvarande Equmeniakyrkan

Familj: Gift med Anna, tre söner

Bor: Hus i Vallda utanför Kungsbacka, Halland

Medlem: Equmeniakyrkan Lerkil

Ansvarsområden: Kyrkoledare, ytterst ansvarig för kyrkans samlade vara och göra, församlingsrelationer och internationella relationer. Ansvar för strategi, opinion och representation. Särskilt ansvar för internationella konfessionella relationer: BWA (Baptist World Alliance), UMC (United Methodist Church), WMC (World Methodist Council), IFFEC (International Federation of free Evangelical Churches) med flera. Lasse är också ordförande i Equmeniakyrkans ledningsgrupp och i Sveriges kristna råd (SKR) och ansvarig för kyrkokonferensen.

 

Sofia Camnerin

Kalender

På jobbet: Biträdande kyrkoledare, arbetar fn 50%. 50% som biträdande rektor på Teologiska Högskolan, Enskilda Högskolan Stockholm.

Tidigare: Post doc-projekt och utvecklingsstrateg i Svenska Missionskyrkan

Familj: Gift med Clas, tre barn

Bor: Hässelby i västra Stockholm

Medlem: Hässelby missionskyrka

Ansvarsområden: Biträdande kyrkoledare. Särskilt ansvar för teologi, internationell ekumenik, gudstjänst och kyrkohandbok. Sitter i Equmeniakyrkans ledningsgrupp, kyrkostyrelsen, Kyrkornas Världsråds centralkommitté, Svenska Bibelsällskapets huvudmannaråd, Verbum ABs styrelse. I övrigt församlingsbesök och föreläsningar.

 

Olle Alkholm

Kalender

På jobbet: Biträdande kyrkoledare

Tidigare: Tf missionsföreståndare i Svenska Missionskyrkan

Familj: Gift med Lisbeth, två döttrar

Bor: Norrmalm, Stockholm

Medlem: Immanuelskyrkans församling

Ansvarsområden: Biträdande kyrkoledare. Församlingsbesök. Beslutar på delegation gällande församlingsstadgar och församlingsordningar. Ansvar för medarbetarfrågor, antagningsnämnden, fördelningsrådet, ansvarsnämnden, utbildningsfrågor, kyrkostyrelsens arbete. Särskilt ansvar för europeiska konfessionella relationer: EBF (European Baptist Federation), EMC (European Methodist Council), Equmeniakyrkans ledningsgrupp, Församlings- och medarbetarrådet.