Kyrkoledarutfrågningar

Om några veckor kommer utfrågningarna av kandidaterna till kyrkoledare i Equmeniakyrkan att äga rum. Dessa djuplodande samtal med varje kandidat blir en viktig del i valet av ny kyrkoledare. I veckan efter påsk kommer kyrkostyrelsen att dela namnen på de som gått vidare i kyrkoledarvalsprocessen. 

Redan nu kan du skicka in din fråga till utfrågningarna. Maila den till kyrkoledarval@equmeniakyrkan.se. Kanske blir det just din fråga som utfrågarna ställer till kandidaterna. 

Kyrkoledarutfrågningarna kommer att vara tillgängliga för alla från och med tisdagen den 23 april kl 18.00 via hemsidan.