Kyrkorna på Pride

Kyrkorna på Pride är ett samarbete vars främsta syfte är att planera och organisera våra olika samfunds medverkan under Stockholm Pride, som går av stapeln varje år under en vecka i augusti och där vi erbjuder ett omfattande program.

2023 är Pride 2-5 augusti.

Läs mer om kyrkornas arbete på Pride HÄR 

Ni hittar olika programpunkter vi står värd för här på Equmeniakyrkan region Stockholms hemsida och på vår Facebook!

Det blir bland annat brunch 2 dagar i Immanuelskyrkan och en lovsångskväll med Rainbow Gospel!

Torsdagens föreläsning i Pride house med Charlotta Carlström är tyvärr inställd. Istället möts vi i Immanuelskyrkan kl 12-13 samma dag för att prata utifrån från hennes studie ”En villkorad gemenskap”. Välkommen! -vi börjar direkt efter brunchen som är i anslutande lokal.

Utöver detta hittar ni oss i vårt tält i Pride Park alla dagar och i paraden där du är välkommen att delta!

Varför behövs Kyrkorna på Pride?

Tillsammans arbetar vi för att motverka diskriminering av HBTQI-personer – för en kyrka som inkluderar alla och möter varje människa med kärlek och respekt. 

Synen på HBTQI-frågor ser olika ut i de kristna kyrkorna, och genom tiderna har kyrkor tyvärr allt för ofta bidragit till förtrycket av HBTQI-personer. Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan region Stockholm har under senare år arbetat mycket med detta och strävar efter att vara öppna och inkluderande kyrkor där det finns rum för alla. Homo, bi -och transfobi skapas ofta pga av okunskap och rädsla inför det som är annorlunda eller inte följer normen. Genom vårt samarbete i Kyrkorna på Pride vill vi både sprida kunskap om HBTQI och visa att våra kyrkor vill vara inkluderande. Vårt mål är att ALLA, oberoende av sin sexualitet eller könsidentitet ska känna sig trygga och välkomna i den kristna gemenskapen. Vi tror på att varje människa är skapad till Guds avbild och älskad av Gud, och därför ska varje människa mötas med kärlek och respekt.

Kyrkorna på Pride deltar på Pride House, Pride Park, Pride Parade, lokalt ute i församlingarna på Pride City och digitalt på sociala medier.

Följ gärna Kyrkorna på Pride på Facebook (Kyrkorna på Pride) och Instagram (@kyrkornapapride)!

Equmeniakyrkan tar tydligt avstånd från all form av diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Equmeniakyrkan vill vara en inkluderade kyrka, där alla ska känna sig trygga och välkomna.

Läs mer om Equmeniakyrkans arbete med HBTQ https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/manskliga-rattigheter/equmeniakyrkan-och-hbtq/